Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments

Archive for January 29th, 2016

Историята в любопитни детайли

Friday, January 29th, 2016

Търг за отдаване събирането на местни данъци и такси – аутсорсинг по днешному, Варненски общински вестник, 20.09.1894.: Източник: Варненска дигитална библиотека На 22-й того в 3 часа след обед съ переторожка на другия ден, по същото време, въ Канцеларията на Общ. Управление, ще се произведе отново търгъ за отдаването на предприемачъ (в откупъ) сбора от […]