Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments

Archive for December, 2015

« Previous Entries

Първа покана по програма за транснационално сътрудничесто Интеррег-V-Б „Балкани-Средиземно море“ 2014-2020 г.

Monday, December 21st, 2015

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 15 април 2016 г. Общият бюджет на поканата възлиза на 20,132,788 евро, от които 17,112,870 евро са средствата от ЕС (от Европейския фонд за регионално развитие и от Инструмента за предприсъединителна помощ), а останалите 3,019,918 евро са осигурени от националното съфинансиране на държавите-участнички в програмата. По първата […]

Лаборатория за слава

Saturday, December 19th, 2015

Лаборатория за слава Краен срок: 23 януари 2016г. или 27 февруари 2016г. “Лаборатория за слава FameLab” е един от най-големите в света конкурси за комуникация на науката Ако можете да обясните научна тема пред неспециализирана публика, и то само в 3 минути, тогава защо да не участвате във FameLab? Победителят ще стане новото лице на […]

Гражданска оценка на изпълнението на Националната стратегия за интегриране на ромите 2012 -2014 г.

Friday, December 18th, 2015

Настоящият доклад е изготвен от Център за междуетнически диалог и толерантност “Амалипе” в рамките на проект “Участие на гражданското общество ромската общност в изпълнението на Националната ромска стратегия – гаранция за ефективност”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Той оценява изпълнението на […]

Нова възможност за студентите!

Friday, December 18th, 2015

ЕРАЗЪМ+ СТУДЕНТСКИ ЗАЕМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА – ERASMUS+ MASTER DEGREE LOANS: Нова възможност за студентите! Българските студенти вече имат възможността да кандидатстват за отпускане на ЕРАЗЪМ+ студентски заеми за обучение в магистърска програма – (Erasmus+ master degree loans) във ФРАНЦИЯ. Напомняме, че през лятото се подписа първото споразумение за финансова подкрепа за студентски […]

ДВЕ ПРОЦЕДУРИ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 3 „РЕГИОНАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА” НА ОПРР 2014-2020

Friday, December 18th, 2015

>> BG16RFOP001-3.001 „Култура и спорт в училище“ Конкретни бенефициенти са Министерство на културата и Министерство на младежта и спорта. Общият размер на предоставената безвъзмездна помощ възлиза на 14,8 млн.лв., а крайният срок за кандидатстване е 31 май 2016 г. >> BG16RFOP001-3.002 ”Подкрепа за професионалните училища в Република България – „Ветеринарна медицина, Горско стопанство и Растениевъдство […]

Регионален младежки конкурс за есе „Младите хора от Югоизточна Европа за просперитет на региона”

Friday, December 18th, 2015

Всички участници трябва да се регистрират в сайта на конкурса и да представят своите есета не по-късно от 31 март 2016 г. Конкурсът се организира от Народното събрание на Република България в изпълнение на програмата на Българското председателство на Парламентарната асамблея на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ) с активната подкрепа на всички парламенти […]

Весели празници! Да е мирна, спорна и честита Новата 2016-а година!

Tuesday, December 15th, 2015

Изложения и конференции за Югоизточна Европа ще представят решения за интелигентни градове, екологично управление на отпадъците и устойчивата енергия

Tuesday, December 15th, 2015

5-7 април 2016, София организатор: Виа Експо партньор на събитието: ФРМС Изложенията и конференциите за Югоизточна Европа са отправна точка за стартиране на нови проекти между бизнеса и общините, за получаване на актуална информация и за обмяна на опит. Водещи компании ще представят ресурсно ефективни и нисковъглеродни технологии, които са логичният отговор на съвременните предизвикателства, […]

Могат ли да се справят с корупцията местните власти

Friday, December 11th, 2015

Тази седмица беше представено първото издание на изследването „Индекс на местната система за почтеност – 2015“, разработвано от Асоциация „Прозрачност без граници”. Изследването представлява  сравнителна оценка на антикорупционния капацитет, ролята и значението на ключови институции и социални актьори на местно ниво във 27 общини в областните центрове на територията на страната (София област и София-град […]

Четвърти национален ученически журналистически конкурс „Григор Попов”

Tuesday, December 8th, 2015

Центърът за ученическо техническо и научно творчество в Разград обявява началото на четвърто издание на националния ученически журналистически конкурс „Григор Попов”. Основната тема на тази година е „Светът под лупа” в направления „Публицистика“ и „Радиожурналистика“. Жанровете са: интервю, публицистична статия, очерк, репортаж. В конкурса могат да участват ученици от ІІ до XII клас в три […]

« Previous Entries