Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments

Archive for January 28th, 2016

Покана: Форум „Река Марица като фактор за развитието на Южен централен район”

Thursday, January 28th, 2016

Имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в Регионален Обществен форум за Южен централен район по Предвижда се работата на Обществения форум да протече в 3 сесии в периода февруари-март 2016 г. Първата сесия на Форума ще бъде на тема: „Река Марица като фактор за развитието на Южен централен район” и ще се проведе на […]

Покана за обучения за служители на администрацията

Thursday, January 28th, 2016

“Рувекс” АД отправя ПОКАНА за номиниране на служители на администрацията и държавните предприятия за участие в БЕЗПЛАТНО обучение за планиране и изпълнение на мерки за енергийна ефективност и използване на възобновяема енергия. Участници: Допустими са всички представители на държавни, общински и областни администрации, включително представители на училища, детски градини, болници, музеи, библиотеки, читалища и др, […]