Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Историята в любопитни детайли

By rraycheva | January 29, 2016

Търг за отдаване събирането на местни данъци и такси – аутсорсинг по днешному, Варненски общински вестник, 20.09.1894.:

show_jpg_image

Източник: Варненска дигитална библиотека

На 22-й того в 3 часа след обед съ переторожка на другия ден, по същото време, въ Канцеларията на Общ. Управление, ще се произведе отново търгъ за отдаването на предприемачъ (в откупъ) сбора от публичните търгове “теллалието” за през 1895 г.; тъй като произведений на 15-й того, за същата цел търгъ по неявявание на конкуренти не се състоя.
Първоначалната цена е 1316 лева.
За право на участие въ търгъ от конкурентите се иска залогъ 5% от първоначалната цена, свидетелство за честность и декларация от двама заможни граждани, гарантирующи исплащането на откупа.

Topics: Новини | Comments Off on Историята в любопитни детайли

Comments are closed.