Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Национално представително проучване на нагласите на шестокласници – резултати

By rraycheva | September 14, 2016

Като извод от проучването може да бъде изведен, че класно-урочната система не отговаря на съвременните изисквания на децата за натрупване на нови знания. Като любими предмети са посочени физическо възпитание и спорт (76%), изобразително изкуство (58%) и информационни технологии (57%), в които в стила на преподаване доминира учене чрез преживяване. Предметите история и цивилизация (43%), математика (40%) география и икономика (35%) и английски език (31%) са най-малко харесвани от децата. Именно тези учебни материи, които трябва да разширяват мирогледа им са възприемани за трудни (59%), а 46% от тях ги смятат са безинтересни. Те се преподават по класно-урочната система.

pdf_icon   Presentation Survey_SMS    Ключови цифри   Press Rezultati ot nacionalno prouchvane 20160912

Topics: Библиотека, Образование/Култура | Comments Off on Национално представително проучване на нагласите на шестокласници – резултати

Comments are closed.