Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments

Archive for August, 2016

Методология за организиране на информационна инициатива „Форум театър”

Monday, August 22nd, 2016

Форум театърът представлява ефективно средство за интервенция на социално, политическо, образователно равнище. Методът се основава на използването на театралния език. Център за образование, култура и екология 21    Centar21_interaktivni-metodiki_infokampanii_domashno-nasilie

За правата на детето – образователни материали за интерактивно обучение

Monday, August 22nd, 2016

Обучителният пакет с материали за интерактивно обучение е предназначен за повишаване на знанията и информираността на децата за техните права и отговорности, където темата за домашното насилие и насилие основано на полов се разглежда като възможна заплаха за здравето, живота и развитието на детето в семейна среда. В обучителния пакет материали „За правата на детето“ […]

Брестовица – грозде и вино 2016, 23 и 24 септември

Wednesday, August 17th, 2016

Шесто издание на Международен Фестивал «Брестовица – грозде и вино», организиран от НЧ «Съзнание-1873»-с. Брестовица, с подкрепата на община «Родопи» и  кметство Брестовица, под патронажа на кмета на община „Родопи” инж. Пламен Спасов, 23 и 24 септември 2016 година. Гостите на фестивала ще имат възможност да опитат и закупят различни продукти: посадъчен материал; грозде от винени […]

Практическо разработване на проектни идеи и работа с проектна документация, 14 – 16 септември 2016

Tuesday, August 9th, 2016

От 14 до 16 септември 2016 г., Международен Алианц за Развитие организира Обучение “Практическо разработване на проектни идеи и работа с проектна документация“в рамките на проект “CooperActive” II, програма Erasmus+ на Европейската Комисия. Срок за заявления за участие: 05.09.2016 Обучението включва следните модули: характеристики и елементи на проект; проектен цикъл; логическа рамка – ключов инструмент […]

Наръчник за уеб-достъпност

Monday, August 8th, 2016

Целта на наръчника е да разгледа уеб достъпността, стандартите и критериите за уеб достъпност, отнесени към хората със зрителни увреждания. Наръчникът за уеб-достъпност е изработен по проект “Гражданска инициатива за уеб-достъпност в публичния сектор“ на Фондация „Хоризонти“    Naruchnik za web dostupnost  

Наръчник за обществени обсъждания

Monday, August 8th, 2016

Форум Гражданско Участие издаде Наръчник за организиране и провеждане на обществени обсъждания. Изданието е насочено към кметове на кметства, районни администрации и общински експерти, като целта е да ги улесни на различните етапи, през които преминава организацията и провеждането на едно обществено обсъждане – от подбора и мотивирането на участниците, през подготовката и разпространението на […]

Как да създадем и финансираме Център за развитие на общността

Thursday, August 4th, 2016

С цел да мобилизира и насърчи местни, регионални и национални институции и организации да подкрепят създаването на Центрове за развитие на общността, Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ изработи брошура, която в същото време съдържа и множество полезни идеи и предложения за това какво е Център за развитие на общността, защо и къде трябва […]

Oбучение “Управление на проекти, финансов мениджмънт и отчитане”

Tuesday, August 2nd, 2016

От 12 до 14 септември 2016 г., Международен Алианц за Развитие организира обучение “Управление на проекти, финансов мениджмънт и отчитане” в рамките на проект “CooperActive” II, програма Erasmus+ на Европейската Комисия. Срок за заявления за участие: 31.08.2016 В обучението могат да участват: Представители на НПО, които имат текущи проекти по програмите Erasmus+ и Европа за […]

Успешни в дебатите, помагало

Tuesday, August 2nd, 2016

Информацията, събрана в това помагало, дава основни напътствия какво представляват дебатите и какви грешки се допускат при аргументация. Освен това са разработени теми по обществено значими теми, свързани с демократичното гражданство, които ще помогнат на младежите при тяхната подготовка за дебатиране. Изяснени са понятия и са дадени примери от България и чужбина. Настоящото помагало е […]