Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments

Archive for September 15th, 2016

Успехите и провалите на българските общини

Thursday, September 15th, 2016

Близо 70% от разходите на общините могат да бъдат класифицирани като провал, а едва 5% – като успех. ¼ пък дейностите, чието изпълнение и резултати не позволяват да бъдат зачислени към едната или другата група и са определени като „некласифицирани”. Това показва прегледът на всички публикувани одитни доклади на Сметната палата за общините в България, […]

СБОРНИК с добри практики от конкурси за добри практики на ИПА за 2015 г.

Thursday, September 15th, 2016

Изданието съдържа 17 практики от министерства, агенции и общини в областите: Административно обслужване Работа със заитересованите страни Иновативни E-решения и практики    ipa_sbornik_dobri_praktiki

Комплексно административно обслужване: приложни аспекти

Thursday, September 15th, 2016

Автор: д-р Младен Младенов Издание на ИПА, 2015 Целта на изданието е подпомагане на органите на държавна власт и техните администрации за пълно разбиране, правилно тълкуване и законосъобразно прилагане на комплексното административно обслужване, подпомагане на българските публични власти в техните стратегически намерения и като краен резултат – гарантиране на правата, свободите и законните интереси на […]

РЪКОВОДСТВО ЗА БЕНЕФИЦИЕНТИ на Европейските структурни и инвестиционни фондове и свързаните с тях инструменти на ЕС

Thursday, September 15th, 2016

В ръководството се прави преглед на наличните допълнителни инструменти на равнище ЕС за всяка от посочените в регламента за ЕСИФ тематични цели, или ТЦ, като се посочват подробни източници на информация, примери за добри практики за комбиниране на различни потоци от средства, както и описание на съответните органи и организации, които участват в управлението на […]

Вярвате ли на своя кмет?

Thursday, September 15th, 2016

Вярвате ли на собствения си кмет и общински съвет? Какво мислите за предложението данъкът върху вашите доходи да отива в местната власт и да се определя и управлява от нея? Явор Алексиев от ИПИ за необходимостта от по-висока финансова самостоятелност на българските общини: “Един от основните фактори за разпада на местните общности е почти напълно […]

Наръчник за компостиране в стопанството и градината

Thursday, September 15th, 2016

Активирани практики за оползотворяване на биоразградими отпадъци. Настоящата публикация се издава в рамките на Проект „Зелените отпадъци – местен ресурс и неоценено богатство“ по програма „Съгради промяна“ с финансовата подкрепа на фондация „Чарлз Стюарт Мот“, предоставена чрез фондация „ЕкоОбщност“.    Broshura-compost