Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Комплексно административно обслужване: приложни аспекти

By rraycheva | September 15, 2016

Автор: д-р Младен Младенов

Издание на ИПА, 2015

Целта на изданието е подпомагане на органите на държавна власт и техните администрации за пълно разбиране, правилно тълкуване и законосъобразно прилагане на комплексното административно обслужване, подпомагане на българските публични власти в техните стратегически намерения и като краен резултат – гарантиране на правата, свободите и законните интереси на правните субекти в Република България.

pdf_icon   kao_applied_aspects

Topics: Библиотека, Добро управление | Comments Off on Комплексно административно обслужване: приложни аспекти

Comments are closed.