Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments

Archive for March 9th, 2017

Бяла книга за бъдещето на Европа – покана за дебат

Thursday, March 9th, 2017

   bjala_kniga_za_bdeshteto_na_evropa_bg На български език. Размисли и сценарии за ЕС-27 до 2025 г. Настоящата бяла книга описва двигателите на промяната през следващото десетилетие и представя няколко сценария за начина, по който Европа може да се развие до 2025 г. По този начин тя започва дискусия, която следва да спомогне за съсредоточаване на вниманието и за […]