Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments

Archive for March 21st, 2017

Отстъплението на демокрацията в България

Tuesday, March 21st, 2017

   IME_democratic_backsliding_Bulgarian Институт за пазарна икономика Март 2017 България е изправена пред сериозни демократични предизвикателства в среда на висока политическа несигурност, която доминира средата и демократичния дебат от протестите през 2013 г. насам. Отстъплението на демокрацията подкопава пазарните ценности, намалява икономическия растеж и води до възход на национализма и популизма. Основното предизвикателство пред демокрацията в […]

Democratic Backsliding in Bulgaria

Tuesday, March 21st, 2017

   IME_democractic_backsliding_English Institute for Market Economics March In this paper IME analyses the state of democracy and free enterprise in Bulgaria, investigating the roots of democratic backsliding in recent years and highlighting the main challenges that citizens in Bulgaria face in regard to democratic and market values. Bulgaria is facing a set of serious democratic […]