Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments

Archive for February, 2017

« Previous Entries

Образованието на мигранти: Мониторинг и оценка

Tuesday, February 28th, 2017

   IPOL_STU2017585903_EN Мулти култи колектив представи новото проучване „Образованието на мигранти: Мониторинг и оценка” – начален опит за изследване на мониторинга и оценяването на образованието на мигранти към настоящия момент в Европа. Преглед на литературата очерта основните измерения на мониторинга и оценяването на образованието на мигранти и те бяха използвани за създаването на въпросници, попълнени […]

Демокрация и гражданско участие. Обществените нагласи към демокрацията, върховенството на правото и основните права на човека през 2016 година

Tuesday, February 28th, 2017

   Democracy Survey 2016 BG Резултати от национално представително изследване на общественото мнение (резюме) Мнозинството български граждани са убедени, че техните основни политически и граждански права са защитени и те могат свободно да ги упражняват в рамките на съществуващото демократично устройство на страната, но са неудовлетворени от начина, по който функционират демократичните институции и по […]

Доклад за гражданството на ЕС, 2017

Wednesday, February 15th, 2017

   citizenshipreport-summary-bg Докладът разглежда темите: – популяризиране на правата, произтичащи от гражданството на ЕС, и на общите ценности на ЕС; – насърчаване и засилване на участието на гражданите в демократичния живот на ЕС; – опростяване на ежедневието на гражданите на ЕС; – засилване на сигурността и популяризиране на равенството. Докладът е на български език. Обобщена […]

Доклад “Екологичното производство в Европа: Изгледи и развития през 2016 г.”

Wednesday, February 15th, 2017

   ifoameu_organic_in_europe_2016 Докладът и инфографиките разглеждат най-новите пазарни и производствени развития в Европа в контекста на новата Обща селскостопанска политика и текущата политика към земеделските храни, вкл.: – размисли за разширяване на екологичното производство отвъд нишата, имайки предвид най-новите тенденции и визията на европейското движение за екологично производство, за увеличаване на площта на земеделската земя […]

Специален доклад “Борбата срещу разхищаването на храни е възможност за ЕС да подобри ресурсната ефективност на веригата на снабдяване с храни”

Wednesday, February 15th, 2017

   SR_FOOD_WASTE_BG Според нов доклад на Европейската сметна палата, въпреки че съществуват редица политики на ЕС, които имат потенциал за борба срещу разхищаването на храни, този потенциал не се реализира напълно. Предприетите до момента действия са разпокъсани и непостоянни, а координацията на ниво Европейска комисия е недостатъчна. Според одиторите последното предложение на ЕС за борба […]

Преглед на изпълнението на политиките на ЕС в областта на околната среда. Доклад за България

Wednesday, February 15th, 2017

В доклада за България се посочва, че „от присъединяването си през 2007 г. насам България е постигнала значителни подобрения в своите екологични показатели. Въпреки че българското законодателство отразява точно екологичните изисквания, договорени на равнище ЕС, все още съществуват предизвикателства във връзка с неговото прилагане на национално ниво“.    report_bg_bg

Карти: Развитието на българските общини

Monday, February 13th, 2017

През последните пет години „Регионални профили: показатели за развитие” се превърна в най-обхватното и задълбочено изследване на развитието на българските области. Сайтът на изследването е прекрасен източник на данни и анализи за развитието на районите, областите и общините, а от днес на него можете да намерите и редица динамични карти, визуализиращи важни аспекти на процесите […]

Малко хора, много общински служители

Monday, February 13th, 2017

Продължаващият спад на населението в редица райони на страната води до все по-фрапантни съотношения между размера на общинските администрации и броя на обслужваното от тях население. Данните на МФ показват, че общините с най-малък брой общински служители спрямо населението са Добрич, Бургас, София и Русе – под 2 служителя на 1000 души население. Подобна е […]

Global Fund for Community Foundation: Подпомагане на работата на европейски организации в областта на миграцията и бежанците в техните общности

Wednesday, February 8th, 2017

България е избираема страна. Краен срок за подаване на концепция: 17 февруари 2017 г.   Грантове ще се отпускат за подпомагане на следните цели: – За укрепване на усилията на организациите в използването на малки грантове и други форми на подкрепа на обществени проекти в областта на пристигане, транзит и / или по-дългосрочна интеграция на […]

Конкурс за популяризиране на подхода за работа с деца и младежи, основаващ се на силните им страни

Wednesday, February 8th, 2017

Крайният срок за кандидатстване е 3 април 2017 г. Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ) стартира конкурс за кампании, които да популяризират подхода за работа с деца и младежи, основаващ се на силните им страни. ФРГИ очаква предложените инициативи да създават нагласи и да се опитват да постигнат промяна на подходите за работа с деца […]

« Previous Entries