Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Приносът на работата с младежта за предотвратяване на маргинализацията и агресивната радикализация

By rraycheva | March 10, 2017

toolbox for youth workers   toolbox for youth workers

Практически инструментариум за младежки работници и препоръки за политиците

Сборник от добри практики на държавите-членки на ЕС, насочен към използването на младежката работа като инструмент за превенция на маргинализацията и агресивната радикализация сред младите хора.

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Младежки инициативи | Comments Off on Приносът на работата с младежта за предотвратяване на маргинализацията и агресивната радикализация

Comments are closed.