Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Плосък данък в България – предистория, въвеждане, резултати

By rraycheva | March 15, 2017

pdf_icon   FlatTaxBook

Книгата представлява сборник от аналитични материали на осем български икономисти, които разказват историята на пропорционалния доход върху доходите и печалбите в България и анализират ефектите от тази реформа до момента.

Книгата за плоския данък ще допринесе не само за по-доброто познаване на икономическите процеси у нас през последните поне две десетилетия, но и за неизбежните бъдещи дискусии по устройството на данъчната система у нас.

Издание на Института за пазарна икономика, в партньорство с Фондация за свободата „Фридрих Науман”

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Икономическо развитие | Comments Off on Плосък данък в България – предистория, въвеждане, резултати

Comments are closed.