Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Отстъплението на демокрацията в България

By rraycheva | March 21, 2017

pdf_icon   IME_democratic_backsliding_Bulgarian

Институт за пазарна икономика
Март 2017

България е изправена пред сериозни демократични предизвикателства в среда на висока политическа несигурност, която доминира средата и демократичния дебат от протестите през 2013 г. насам. Отстъплението на демокрацията подкопава пазарните ценности, намалява икономическия растеж и води до възход на национализма и популизма.
Основното предизвикателство пред демокрацията в България, изведено и от проведените дискусии, изглежда е превземането на държавата. Последното обединява проблемите в съдебната система и широкоразпространената политическа корупция в страната. Тези процеси са подкрепени от влошаването на медийното пространство, което е все повече доминирано от зависими медии, както и все по-често – от пропагандни медии. Връзката между политическата корупция и зависимите медии е част от равновесието на превзетата държава, което е взето под внимание при оформяне на основните предложения за политики.
Допълнителен фактор за тези негативни тенденции е възходът на националистическите партии (вследствие на бежанската криза) и широкоразпространеният икономически популизъм. Тези две явления работят заедно, тъй като политическите играчи, които експлоатират бежанската криза, са същите, които в най-голяма степен използват икономически популизъм, за да печелят гласове. Нарастването на подкрепата за подобни партии кара и основните партии да навлизат сериозно в полето на икономическия популизъм.
Предложенията в този анализ са в отговор на основните предизвикателства и целят да обърнат тренда на отстъпление на демокрацията, който ограничава просперитета и подкопава демократичните и пазарни ценности. Изложението ясно показва, че предизвикателствата са тясно обвързани, като възходът на популизма и национализма подкрепя модела на кроникапитализъм, който е поддържан и от влошаващото се
медийно пространство.
Тези предизвикателства излизат извън чисто политическата среда и следва да се адресират от обществото като цяло. Ролята на неполитическите играчи, в т.ч. неправителствените организации, гражданските движения, професионалните асоциации и бизнес общността, ще бъде ключова през идните години.

http://ime.bg/bg/articles/otstyplenieto-na-demokraciyata-v-bylgariya/

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Икономическо развитие | Comments Off on Отстъплението на демокрацията в България

Comments are closed.