Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Национален младежки конкурс за есе 2017 с международно участие „ОБЩУВАНЕТО В МОЕТО ЕЖЕДНЕВИЕ“

By rraycheva | March 26, 2017

Организатори:

Община Стара  Загора

Народно читалище „Родина 1860”, Стара Загора

Клуб „Млад писател” и

Вестник „Teen’s Paper”

Цел на конкурса: Развиване на творческото писане на децата и младежите, стимулиране на възможностите им за оригинална мисъл, изразяване на мнение и добър правопис.

Конкурсът включва и есета на различни от българския езици, родни за участниците в конкурса – арменски, руски, турски, полски, иврит, ромски, чешки и т.н.

Конкурсът се провежда в две възрастови групи:

Първа група – до 13 години

Втора група – до 18 години

Възрастта на участниците се отчита към 1 ноември 2017 година.

Изисквания: Всяко есе не бива да надвишава 1 стандартна страница с кегел 12 /размер на шрифта/. Да се пише правилно граматически и пунктуационно.

Есетата ще бъдат приемани на e-mail:  [email protected] до 9 октомври 2017 година.

Получените творби ще бъдат оценявани от тричленно жури.

За есетата на роден език, различни от българския, ще бъде осигурено жури, за което дадения език е роден и/или такова, владеещо посочения език.

Награди: Първо, второ и трето място във всяка възрастова група, и в различните национални езици, както и специални и поощрителни награди.

Награждаването ще стане в навечерието на

1 ноември 2017 г.в Стара Загора

За информация:

042/62 69 00; 0886 363 014 – НЧ “Родина-1860”

и 0899425503 – Димитър Никленов

КОНКУРС ЗА ЕСЕ_StatutESE2017ETNOSI

Topics: Новини | Comments Off on Национален младежки конкурс за есе 2017 с международно участие „ОБЩУВАНЕТО В МОЕТО ЕЖЕДНЕВИЕ“

Comments are closed.