Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Национален ученически конкурс “Цончо Родев” за разказ на историческа тема „ИЗПИТАНИЕ“

By rraycheva | April 20, 2017

В ПАМЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ПИСАТЕЛ ЦОНЧО РОДЕВ

Организатори: Община Провадия и Народно читалище „Алеко Константинов  1884” Провадия

ПРАВО НА УЧАСТИЕ: Ученици от цялата страна от 7-ми до 12-ти клас (за учебната 2016- 2017 година). Участието е индивидуално.

РЕГЛАМЕНТ:  Обемът на текста  да бъде не повече от 4 страници А4, записан като документ на Word, шрифт Times New Roman, 12 пункта, редова разредка 1,5.

Произведението следва да съдържа послание към читателите по проблемите, свързани с темата „ИЗПИТАНИЕ“. Заглавието  на разказа не е необходимо да  съвпада с дадената тема, но съдържанието му трябва да се съотнася с нея. Подходяща е всяка една случка, в която родолюбието и духът на един или повече герои, или на целия българския народ са подложени на изпитание.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ:

Тел. за връзка: 0518/4 22 80; 0897 835 594 – Силвия Боева, 0887 794 124 – Антоанета Георгиева

НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ ЩЕ БЪДАТ РАЗДАДЕНИ СЛЕДНИТЕ НАГРАДИ:

ЗА ПОВЕЧЕ ПОДРОБНОСТИ:

http://chitalishte-provadia.com/

NK C.Rodev Obiava_2017

Topics: Новини | Comments Off on Национален ученически конкурс “Цончо Родев” за разказ на историческа тема „ИЗПИТАНИЕ“

Comments are closed.