Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Помагало за определяне и опазване на птиците в горите

By rraycheva | October 18, 2018

pdf_icon   Pomagalo Forest_web-1

Издание на Българското дружество за защита на птиците. Изготвено е през 2018 г. по проект финансиран от програма “Лайф+” на Европейския съюз. Съдържа информация за 78 вида птици. Някои от описаните видове птици се срещат и в населените места на страната.

Topics: Библиотека, Околна среда | Comments Off on Помагало за определяне и опазване на птиците в горите

Comments are closed.