Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Градско земеделие на участието

By rraycheva | March 7, 2019

pdf_icon   URBAN_AGRICULTURE_Good_Practices_Catalogue

“Градско земеделие на участието. Каталог с добри практики”, 2018 г., 206 стр., на английски език.
Каталогът съдържа информация за: формирането на понятието градско земеделие на участието; политическата рамка, подкрепяща градското земеделие на участието в Дунавския регион; кратки резюмета на 29 европейски проекта, отнасящи се към градското земеделие на участието; 21 подбрани и подробно описани добри практики на градско земеделие на участието, представляващи 12 общностни градини, 2 терапевтични градини, 3 социални градини, и 4 образователни градини.
pdf_icon   URBAN_AGRICULTURE_action_plan

“Подход към градското земеделие като социална иновация. Насоки за разработване и изпълнение на план за действие”, 2017 г., 56 стр., на английски език.
Изданията са изготвени по проект “Градско земеделие за променящи се градове: модели на управление за по-добри институционални възможности и социално приобщаване (AgriGo4Cities)”, финансиран от Транснационална програма “Дунав” 2014-2020.

Topics: Гражданско образование, Евроинтеграция, Икономическо развитие | Comments Off on Градско земеделие на участието

Comments are closed.