Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments

Archive for March 28th, 2019

Функционален анализ на секторна политика „Опазване и представяне на недвижимото културно наследство“

Thursday, March 28th, 2019

  Доклад Опазване и представяне на НКН Пилотният функционален анализ на секторна политика „Опазване и представяне на недвижимото културно наследство“ е възложен от администрацията на Министерския съвет и се изпълнява от Обединение „Ню Ай – Сиела Норма”. Анализът е проведен по проект BG05SFOP001-2.001-0006 „Създаване на единни правила за провеждане на функционални анализи по хоризонтални и […]

Пети „Фестивал и базар на народните обичаи и традиции” – Ябланица, 10 – 11 май 2019

Thursday, March 28th, 2019

Моля, заявете Вашето участие до 3 май 2019 г. Община Ябланица кани състави или индивидуални изпълнители да вземат участие в Петия „Фестивал и базар на народните обичаи и традиции” на 10.05.2019 г. от 16:00 ч. и 11.05. 2019 г. от 10:00 ч. в гр. Ябланица. Всеки състав/изпълнител може да има по 2 изпълнения (песни, танци, […]

Покана за участие във Фестивал на Халвата и Локума, 11.05. 2019.

Thursday, March 28th, 2019

Община Ябланица кани производители да вземат участие във Фестивал на Халвата и Локума, който ще се проведе на 11.05. 2019 г. от 10:00 ч. в гр. Ябланица, площад Възраждане. Всеки производител може да състави собствен щанд или да ползва такъв, предоставен от Община Ябланица. Заедно със заявката си за участие, Ви молим да ни информирате […]

КОНКУРС ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАКАТ, посветен на Международния ден на книгата и авторското право (23 април)

Thursday, March 28th, 2019

Краен срок за участие в конкурса: 15 април 2019 г., 17:00 ч. Темата на конкурса е „ДА ПРЕЛИСТВАШ ИЛИ ДА СКРОЛВАШ – ТУЙ Е ВЪПРОСЪТ?”. Право на участие имат всички български граждани със статут на студенти. Кандидатства се само със специално създаден за конкурса плакат, който не е участвал в други конкурси. Представените плакати ще […]