Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments

Archive for March 8th, 2019

ХХХVII Фолклорен ученически фестивал „Родило се, преродило“ – Ямбол 2019, 11 и 13 април

Friday, March 8th, 2019

Краен срок: 8 април 2019 г. Целта на фестивала е популяризирането на обредния, песенния, инструменталния и танцовия фолклор на България и приобщаването на младото поколение към ценностите на българските традиции. Фолклорният ученически фестивал „Родило се, преродило” – Ямбол, 2019 ще се проведе през месец април в два етапа. >> Първи етап: включва конкурси, свързани с […]

Ученически фестивал „Песните на Европа“ 2019, 18 май, Ямбол

Friday, March 8th, 2019

Краен срок за подаване на заявките за участие: 13 май 2019 г. Фестивалът ще се проведе в гр. Ямбол на 18 май 2019 г. от 10:00 часа в зрителната зала на читалище „Зора-1945“. Ученическият фестивал „Песните на Европа“ – Ямбол, 2019 включва в себе си конкурс за поп и джаз пеене – индивидуални и колективни […]