Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Ръководство и принципи за измерване и управление на въздействието

By rraycheva | March 12, 2019

pdf_icon   Impact_Management_Principles_BG

Фондация Лале публикува нов документ от поредицата за социално въздействие на български език – Принципи за управление на въздействието. Той представя позицията на EVPA и SVI за измерване и управление на въздействието. Документът е практически насочен и създаден за нуждите на различни по тип организации, които си поставят за цел да постигнат определено социално въздействие.

Topics: Библиотека, Гражданско образование | Comments Off on Ръководство и принципи за измерване и управление на въздействието

Comments are closed.