Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

КОНКУРС ЗА НАПИСВАНЕ НА ЕСЕ, посветено на Международния ден на книгата и авторското право (23 април)

By rraycheva | March 27, 2019

Краен срок за участие в конкурса: 15 април 2019 г., 17:00 ч.

Темата на конкурса e „ДА ПРЕЛИСТВАШ ИЛИ ДА СКРОЛВАШ – ТУЙ Е ВЪПРОСЪТ?”

Право на участие имат всички български граждани със статут на студенти. Кандидатства се само с авторско есе, което трябва да съдържа личното мнение на автора, обосновано и задълбочено представено.

Есето следва да е създадено специално за конкурса. То не следва да е публикувано преди това или да е участвало в други конкурси. Размерът на творбата не трябва да надвишава 3600 знака (30 реда по 60 знака всеки).

Желаещите да участват в конкурса е необходимо да изпратят творбите си, придружени с данните на автора: трите имена, курс, електронна поща и телефон за връзка на адрес: УниБИТ, гр. София, бул. „Цариградско шосе” 119, стая 205, за конкурса и на e-mail адрес: [email protected]

Желаещите да участват в конкурса трябва да представят творбите си на електронен (pdf или jpg-формати) и на хартиен носител, придружени с данните на автора: трите имена, курс, електронна поща и телефон за връзка. Адресът на УниБИТ е: гр. София 1784, бул. “Цариградско шосе” № 119, стая 205, за конкурса и електронен адрес: [email protected].

Предвидени са три награди – първа – 100 лв., втора – 60 лв. и трета – 40 лв.

Победителите ще бъдат обявени на 23 април 2019 г. в 10.00 ч. в зала „Тържествена“ на УниБИТ.

Най-добрите есета ще бъдат публикувани в сборника „Книгата – нашето по-смислено настояще“.

Организатор: Екипът на проект „Изследване на предизвикателствата пред четенето в цифровата ера“

Приложен файл:

Покана   УНИБИТ_ОБЯВЯВА_КОНКУРС_ЗА_НАПИСВАНЕ_НА_ЕСЕ

Topics: Новини | Comments Off on КОНКУРС ЗА НАПИСВАНЕ НА ЕСЕ, посветено на Международния ден на книгата и авторското право (23 април)

Comments are closed.