Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

КОНКУРС ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАКАТ, посветен на Международния ден на книгата и авторското право (23 април)

By rraycheva | March 28, 2019

Краен срок за участие в конкурса: 15 април 2019 г., 17:00 ч.

Темата на конкурса е „ДА ПРЕЛИСТВАШ ИЛИ ДА СКРОЛВАШ – ТУЙ Е ВЪПРОСЪТ?”.

Право на участие имат всички български граждани със статут на студенти. Кандидатства се само със специално създаден за конкурса плакат, който не е участвал в други конкурси. Представените плакати ще бъдат оценявани от комисия, която ще следи за адекватността на предложението към обявената тема, за авторство и за оригиналност.

Изисквания към изработването на плаката:

  1. Всички изображения (фотографии, рисунки, графики) и текстови послания да бъдат авторски.
  2. Плакатите да са изработени на ръка и/или на графична програма по избор: Adobe Photoshop, Corel Draw, Adobe Illustrator, Microsoft Paint, Corel Painter Classic, Macromedia Free Hand и др.
  3. Размерът трябва да бъде А3 (297 mm x 420 mm).

Желаещите да участват в конкурса трябва да представят творбите си на електронен (pdf или jpg-формати) и на хартиен носител, придружени с данните на автора: трите имена, курс, електронна поща и телефон за връзка.

Адресът на  УниБИТ е: гр. София 1784, бул. “Цариградско шосе” № 119, стая 205, за конкурса и електронен адрес:  [email protected]

Предвидени са три награди: първа – 100 лв., втора – 60 лв. и трета – 40 лв.

Победителите ще бъдат обявени на 23-ти април 2019 г. в 10.00 ч. в зала „Тържествена“ на УниБИТ.

Плакатът, избран на първо място, ще бъде поставен на рекламните материали за 2020 г. по повод Международния ден на книгата и авторското право и на корицата на сборник „Книгата – нашето по-смислено настояще“.

Всички плакати ще бъдат представени на изложба в УниБИТ в зала „Тържествена“ по време на честването на 23 април.

Пожелаваме успех на престрашилите се!

Приложет файл:

Покана   УНИБИТ_ОБЯВЯВА_КОНКУРС_ЗА_ИЗРАБОТВАНЕ_НА_ПЛАКАТ

Topics: Новини | Comments Off on КОНКУРС ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАКАТ, посветен на Международния ден на книгата и авторското право (23 април)

Comments are closed.