Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Три инвестиционни наръчника за производство на енергия от покривни фотоволтаични системи – за домакинства и частни потребители, за малки и средни предприятия и за местни власти и публични институции

By rraycheva | April 23, 2019

pdf_icon  BG_M1_Households

“Производство на енергия от покривни фотоволтаични системи. Инвестиционен наръчник от А до Я за домакинства и частни потребители” – PDF файл, 51 страници, на български език.

pdf_icon  BG_M2_SMEs

“Производство на енергия от покривни фотоволтаични системи. Инвестиционен наръчник от А до Я за малки и средни предприятия” – PDF файл, 49 страници, на български език.

pdf_icon   BG_M3_Admin

“Производство на енергия от покривни фотоволтаични системи. Инвестиционен наръчник от А до Я за местни власти и публични институции” – PDF файл, 48 страници, на български език.

Наръчниците са разработени през 2017 г. в рамките на проект “Насърчаване на децентрализираното производство на енергия от възобновяеми енергийни източници” (EnerGAIN), който e съфинансиран от Европейския съюз по Програма за трансгранично сътрудничество “ИНТЕРРЕГ ИПП България – Македония” 2014-2020. Проектът се изпълнява от “Фондация за местно развитие и развитие на информационни технологии” – Гевгелия, Северна Македония и “Съюз на производителите на екологична енергия – BG” – Благоевград, България. Проектът (http://energain.eu/bg/) е насочен към повишаване на информираността, познанията и компетенциите в сферата на децентрализираното производство на енергия от възобновяеми източници и въвеждането на иновативни решения за енергийна ефективност в домакинствата, бизнеса и обществените институции.

По проекта е разработен и е достъпен безплатен онлайн курс “Децентрализирано производство на енергия от възобновяеми енергийни източници”, състоящ се от 6 урока за начинаещи и тест за самооценка и 4 урока за напреднали и тест за самооценка:
http://212.237.13.45/moodle/?lang=bg

Topics: Библиотека, Икономическо развитие, Околна среда | Comments Off on Три инвестиционни наръчника за производство на енергия от покривни фотоволтаични системи – за домакинства и частни потребители, за малки и средни предприятия и за местни власти и публични институции

Comments are closed.