Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments

Archive for October 30th, 2019

Ресурс за студентски дебати по теми, свързани с миграцията и интеграцията на граждани на трети страни

Wednesday, October 30th, 2019

   Generating_Awareness_and_Discussion_About_Asylum_and_Migration Асоциация за развитие на София разработи нов ресурс за студентски дебати по теми, свързани с миграцията и интеграцията на граждани на трети страни в рамката на проект ИНТЕГРА. Той съдържа план за дебат, предложени дейности и връзки към ресурси, които ще помогнат на учителите да включат учениците в дискусия. По-конкретно, ресурсът цели да […]

Добри практики за работа срещу насилие, базирано на пола – GUIDE

Wednesday, October 30th, 2019

   Best_practices_GUIDE_2019 GUIDE обединява специалисти от Латвия, Испания, Италия, България и Грузия и улеснява размяната на вече съществуващи и тествани с времето знания и практически умения за борба и превенция на насилие. На английски език. Проектът GUIDE: Outlining Successful Strategies Against Gender-Based Violence (Nr. 2019-1-LV02-KA105-002494) е финансиран от програма Erasmus+ и Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra. […]