Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments

Archive for October 22nd, 2019

Подкрепа за устойчивостта на гражданското общество: Уроци от пет съвместни фонда в Източна Европа, проучване

Tuesday, October 22nd, 2019

  Пълен текст на доклада: Sustaining-Civil-Society-Lessons-from-5-Pooled-Funds-2019   Резюме на доклада: Executive_Summary_2019 След 1990 г. американски и европейски фондации и правителствени агенции инвестираха в серия от партньорства и тръстове за подкрепа на гражданското общество в Централна и Източна Европа, Прибалтика, Балканите и Черноморските региони. Анализът на дългосрочното въздействие на тези инвестиции е от решаващо значение, особено […]