Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Добри практики за борба с корупцията и разследването на измами със средства от ЕС

By rraycheva | October 3, 2019

pdf_icon  FRAUD_INVESTIGATION_BG_WEB

Настоящата публикация представя избрани добри практики и инструменти за разследване и предотвратяване на измами и корупционни практики при финансирането със средства от ЕС, като основната є цел е да предостави на служителите от релевантните институции в България и в Румъния иновативни подходи за противодействие на тези престъпления в рамките на сложния многопластов национален механизъм за финансиране от ЕС.

Център за изследване на демокрацията, 2019.

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Добро управление, Евроинтеграция | Comments Off on Добри практики за борба с корупцията и разследването на измами със средства от ЕС

Comments are closed.