Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Наръчник на икономическите сектори за борба с трафика на хора

By rraycheva | October 3, 2019

pdf_icon   ToolkitBG

Наръчникът е изготвен в рамките на международната инициатива “NET-COMBAT-THB- CHAIN – Сътрудничество между структурите за борба с трафика на хора и засегнатите икономически сектори за противодействие на веригите за трафик“ .

Той предлага полезна информация за икономическите сектори, които се борят с трафика на хора в партньорство с други заинтересувани лица. Трафикантите често използват икономическите субекти за осъществяване на своите престъпни намерения. Те се възползват от нискотарифните транспортни услуги, сайтовете за набиране на персонал, хотелите и туристическата индустрия, извършват плащания чрез частни финансови структури, както и други действия, свързани с незаконната им дейност. Националните и международните компании и техните служители трябва да са наясно с негативните последствия на трафика на хора и да правят нужните усилия, за да гарантират, че техните продукти и услуги не са получени чрез експлоатация.

Център за изследване на демокрацията, 2019.

Topics: Библиотека, Икономическо развитие, Социални дейности | Comments Off on Наръчник на икономическите сектори за борба с трафика на хора

Comments are closed.