Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Ръководство относно финансовата компенсация по дела, засягащи жени, пострадали от престъпление

By rraycheva | October 3, 2019

pdf_icon   Financial_Compensation_Guide-BG

Настоящата публикация е предназначена за съдии и прокурори, занимаващи се с наказателни дела, по които се предоставя финансова компенсация на жени, жертви на насилие, както и адвокати, които предоставят правна помощ на такива лица. Публикацията засяга теми като европейската и национална правна рамка относно финансовата компенсация, индикатори и доказателства за оценка на вредите от материално и нематериално естество, които са претърпели жените, жертви на престъпление. Публикацията е разработена в рамките на инициативата „JUSTICE FOR WOMEN – към по–ефективна защита на правата и достъп до правосъдие за жертви на престъпления“.

Център за изследване на демокрацията, 2019.

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Социални дейности | Comments Off on Ръководство относно финансовата компенсация по дела, засягащи жени, пострадали от престъпление

Comments are closed.