Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Национален конкурс за детска рисунка “Вършебният свят на Родопите” и Национален конкурс за фотография “Фотоприказки”

By rraycheva | October 5, 2019

Краен срок: 22 октомври 2019 г.

Националният празник на детското изкуство “Вълшебният свят на Родопите” има за цел да запознае участниците с разнообразието, колорита, богатата духовна култура на Източните Родопи и да  създаде подходяща творческа атмосфера за изява на талантливите деца от цяла България.

Националният празник на детското изкуство, който ще се проведе на 1 и 2 ноември 2019 г. в гр. Кърджали, включва:

>> Национален конкурс за детска рисунка „Вълшебният свят на Родопите”

Право на участие в конкурса имат всички деца и ученици на възраст от 6 до 18 г., разделени в три възрастови групи. Няма ограничение в техниката на рисуване.  Всяко дете може да участва в конкурса с не повече от 2 творби.  Размерите на  рисунката трябва да са 35/50 см.

>> Национален конкурс по фотографи  „Фотоприказки”

Право на участие в конкурса по фотография имат всички ученици от V до ХІІ клас, разделени в две възрастови групи. Конкурсът се провежда в две категории: Художествена фотография; и Пейзаж и природа. Всеки ученик може да участва с до пет черно-бели и  цветни снимки. Формат на фотографиите – най-малко 20х30 см.

Проявата се организира от МОН, НДД, РУО-Кърджали, Община Кърджали и Общински детски комплекс (ОДК) гр. Кърджали.

Повече информация вижте в приложения файл:

statut_reglament2019

Topics: Новини | Comments Off on Национален конкурс за детска рисунка “Вършебният свят на Родопите” и Национален конкурс за фотография “Фотоприказки”

Comments are closed.