Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Наръчник за привличане на гражданска ангажираност (crowdsourcing) и на гражданска ИТ подкрепа (civic hacking)

By rraycheva | October 8, 2019

pdf_icon   Guide_Crowdsourcing and Civic hacking_final

Наръчникът съдържа информация и препоръки за прилагането на тези два иновативни инструмента:

– в какви случаи могат да се използват;

– в какви случаи биха били най-ефективни;

– в кои сфери публичните институции могат да търсят необходимия ресурс за набавяне на информация, организиране на инициативи или достъп до ИТ експертиза.

В него са включени референции към конкретни примери за прилагане на двата инструмента, както и информация за ресурсни източници.

Представеният наръчник е разработен в рамките на проект „Администрацията и гражданското общество – партньорство в управлението“, реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, BG05SFOP001-2.001-0002

 

Topics: Библиотека, Гражданско образование | Comments Off on Наръчник за привличане на гражданска ангажираност (crowdsourcing) и на гражданска ИТ подкрепа (civic hacking)

Comments are closed.