Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Обхват на Европейската гаранция за младежта сред ромите в България

By rraycheva | October 8, 2019

pdf_icon   EUG_Roma_BG

Центърът за изследване на демокрацията проведе проучване относно степента на използване на програмата „Европейска гаранция за младежта“ от младежи от ромски произход. Основна цел на програмата е да помогне на младежи, включително и на младежи от ромски произход да си намерят работа и образование.

Център за изследване на демокрацията, август 2019.

Topics: Библиотека, Евроинтеграция, Икономическо развитие, Младежки инициативи, Социални дейности | Comments Off on Обхват на Европейската гаранция за младежта сред ромите в България

Comments are closed.