Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Доклад за България от Обзор на Европейската комисия 2019: Мониторинг на образованието и обучението

By rraycheva | October 12, 2019

pdf_icon   et-monitor-report-2019-bulgaria_bg

Делът на преждевременно напусналите образованието ученици и млади хора намалява спрямо 2009 г. (от 14,7% на 12,7%), но все още е над средните за Европейския съюз стойности (10,6%). Не всички деца (84% от всички) получават образование и грижи в ранна възраст. Близо половината 15-годишни български ученици имат слаби резултати по четивна грамотност (41,5%) и математика (42,1%). Престижът на преподавателската професия е нисък, а средната възраст на учителите – висока. Възрастните, които продължават ученето си, са пренебрежимо малко (2,5%).

© Европейски съюз, 2019 г.

***

Анализ на “Заедно в час” на Доклада за България от тазгодишния Обзор на Европейската комисия:

Реформите са в правилна посока, но се случват твърде бавно …Освен недостатъчно като брой, българските учители не са и достатъчно добре подготвени. В България е отчетена една от най-големите нужди от продължаващо професионално развитие на преподавателите – и то по отношение на реални практически умения като конкретни педагогически компетенции и дигитални умения.

Целият анализ вижте тук: https://zaednovchas.bg/ek-doklad-bulgaria/

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Образование/Култура | Comments Off on Доклад за България от Обзор на Европейската комисия 2019: Мониторинг на образованието и обучението

Comments are closed.