Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Подкрепа за устойчивостта на гражданското общество: Уроци от пет съвместни фонда в Източна Европа, проучване

By rraycheva | October 22, 2019

pdf_icon  Пълен текст на доклада: Sustaining-Civil-Society-Lessons-from-5-Pooled-Funds-2019

pdf_icon  Резюме на доклада: Executive_Summary_2019

След 1990 г. американски и европейски фондации и правителствени агенции инвестираха в серия от партньорства и тръстове за подкрепа на гражданското общество в Централна и Източна Европа, Прибалтика, Балканите и Черноморските региони. Анализът на дългосрочното въздействие на тези инвестиции е от решаващо значение, особено след като се повишава риториката срещу гражданското общество от политиците. Трима дългогодишни служители на Center on Philanthropy and Civil Society в САЩ правят преглед на наследството и въздействието на това финансиране и извличат поредица от уроци в полза на практиците, които искат да разберат как най-добре да поддържат гражданските общества в дългосрочен план.

Topics: Библиотека, Гражданско образование | Comments Off on Подкрепа за устойчивостта на гражданското общество: Уроци от пет съвместни фонда в Източна Европа, проучване

Comments are closed.