Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Добри практики за работа срещу насилие, базирано на пола – GUIDE

By rraycheva | October 30, 2019

pdf_icon   Best_practices_GUIDE_2019

GUIDE обединява специалисти от Латвия, Испания, Италия, България и Грузия и улеснява размяната на вече съществуващи и тествани с времето знания и практически умения за борба и превенция на насилие. На английски език.

Проектът GUIDE: Outlining Successful Strategies Against Gender-Based Violence (Nr. 2019-1-LV02-KA105-002494) е финансиран от програма Erasmus+ и Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.

Ако искате да се включите в бъдещите инициативи по темата, свържете се с The Future Now на [email protected]

Topics: Библиотека, Гражданско образование | Comments Off on Добри практики за работа срещу насилие, базирано на пола – GUIDE

Comments are closed.