Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Ресурс за студентски дебати по теми, свързани с миграцията и интеграцията на граждани на трети страни

By rraycheva | October 30, 2019

pdf_icon   Generating_Awareness_and_Discussion_About_Asylum_and_Migration

Асоциация за развитие на София разработи нов ресурс за студентски дебати по теми, свързани с миграцията и интеграцията на граждани на трети страни в рамката на проект ИНТЕГРА.

Той съдържа план за дебат, предложени дейности и връзки към ресурси, които ще помогнат на учителите да включат учениците в дискусия. По-конкретно, ресурсът цели да подобри начина на изразяване на разсъжденията и доводите на учениците, уменията им за слушане и отговаряне, задаването на въпроси, както и да ги запознае с живота и предизвикателствата, пред които са изправени мигрантите. На английски език.

Topics: Библиотека, Гражданско образование | Comments Off on Ресурс за студентски дебати по теми, свързани с миграцията и интеграцията на граждани на трети страни

Comments are closed.