Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Календар за интеграция на мигранти – Интегра 2020

By rraycheva | December 9, 2019

pdf_icon   Calendar_INTEGRA_2020_bg

pdf_icon   INTEGRA_Calendar_2020_eng

Kалендарът ИНТЕГРА 2020, създаден по повод каузата за интеграция на мигранти, е вече свободно достъпен за сваляне на английски и на български език. Позволете му да ви вдъхнови да включите в плановете на вашата организация някои от дните за осъзнаване на каузата или някоя от мотивационните идеи. Споделете го с вашите колеги и заинтересовани страни, за да предизвика у тях желание за действие.

Календарът е произведен от екипа на Асоциация за развитие на София в рамките на проект ИНТЕГРА, финансиран от Фонд Убежище, миграция и интеграция на ЕС.

На бъларсски и английски език.

Topics: Библиотека, Гражданско образование | Comments Off on Календар за интеграция на мигранти – Интегра 2020

Comments are closed.