Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments

Archive for February 8th, 2017

Global Fund for Community Foundation: Подпомагане на работата на европейски организации в областта на миграцията и бежанците в техните общности

Wednesday, February 8th, 2017

България е избираема страна. Краен срок за подаване на концепция: 17 февруари 2017 г.   Грантове ще се отпускат за подпомагане на следните цели: – За укрепване на усилията на организациите в използването на малки грантове и други форми на подкрепа на обществени проекти в областта на пристигане, транзит и / или по-дългосрочна интеграция на […]

Конкурс за популяризиране на подхода за работа с деца и младежи, основаващ се на силните им страни

Wednesday, February 8th, 2017

Крайният срок за кандидатстване е 3 април 2017 г. Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ) стартира конкурс за кампании, които да популяризират подхода за работа с деца и младежи, основаващ се на силните им страни. ФРГИ очаква предложените инициативи да създават нагласи и да се опитват да постигнат промяна на подходите за работа с деца […]