Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments

Archive for February 28th, 2017

Образованието на мигранти: Мониторинг и оценка

Tuesday, February 28th, 2017

   IPOL_STU2017585903_EN Мулти култи колектив представи новото проучване „Образованието на мигранти: Мониторинг и оценка” – начален опит за изследване на мониторинга и оценяването на образованието на мигранти към настоящия момент в Европа. Преглед на литературата очерта основните измерения на мониторинга и оценяването на образованието на мигранти и те бяха използвани за създаването на въпросници, попълнени […]

Демокрация и гражданско участие. Обществените нагласи към демокрацията, върховенството на правото и основните права на човека през 2016 година

Tuesday, February 28th, 2017

   Democracy Survey 2016 BG Резултати от национално представително изследване на общественото мнение (резюме) Мнозинството български граждани са убедени, че техните основни политически и граждански права са защитени и те могат свободно да ги упражняват в рамките на съществуващото демократично устройство на страната, но са неудовлетворени от начина, по който функционират демократичните институции и по […]