Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments

Archive for February 6th, 2017

Сборник с процедури по Наредба за приобщаващо образование за училища и детски градини

Monday, February 6th, 2017

   sbornik-proceduri-po-priobshtavashto Сборникът е разработен от сдружение „Малки стъпки“ 2017 Представяме на вашето внимание Сборник, обобщаващ някои от процедурите, които екипът в училище/детска градина може да приложи в организиране на обща и допълнителна подкрепа. Въвеждането на практика на подкрепа за всяко дете е процес, който изисква промяна на училищната организация с ясни ангажименти на всеки […]