Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Сборник с процедури по Наредба за приобщаващо образование за училища и детски градини

By rraycheva | February 6, 2017

pdf_icon   sbornik-proceduri-po-priobshtavashto

Сборникът е разработен от сдружение „Малки стъпки“

2017

Представяме на вашето внимание Сборник, обобщаващ някои от процедурите, които екипът в училище/детска градина може да приложи в организиране на обща и допълнителна подкрепа.

Въвеждането на практика на подкрепа за всяко дете е процес, който изисква промяна на училищната организация с ясни ангажименти на всеки участник в зависимост от неговата роля и задачи. Създаването на процедури е главният път за развиване на училищна политика, базирана на системен подход за предоставяне на подкрепа за личностно развитие на децата и учениците.

Такъв документ би бил полезен ориентир за всяка образователна институция, която прави първи стъпки в организиране на подкрепата за личностно развитие за децата и учениците. Текстовете носят информация за скелето, около което училището може да подреди тази подкрепа.

Училищната политика за подкрепа за децата трябва да бъде създадена от самото училище или детска градина, съобразно спецификите на децата, образователната среда и ресурсите, с които разполага и може да използва учебното заведение. Основното е да се запази гъвкавостта и многото възможности за действие, които са зададени в ДОС за приобщаващо образование, а не да се застопорява в институционалните механизми. Водещи при прилагането им са хората, работещи в детските градини и училищата и умението да използват институционалната рамка в най-добър интерес на всяко дете.

Препоръчваме образователната институция, която се е запознала с текстовете тук да  анализира своите специфични характеристики, своите човешки, организационни и други ресурси и да подреди собствен начин на работа. Текстовете тук могат да бъдат полезни, само след като се изпълнят със смисъл от ръководството, учителите и специалистите и този смисъл е споделен от всички тях.

От авторите

 

Topics: Библиотека, Образование/Култура, Социални дейности | Comments Off on Сборник с процедури по Наредба за приобщаващо образование за училища и детски градини

Comments are closed.