Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Конкурс за популяризиране на подхода за работа с деца и младежи, основаващ се на силните им страни

By rraycheva | February 8, 2017

Крайният срок за кандидатстване е 3 април 2017 г.

Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ) стартира конкурс за кампании, които да популяризират подхода за работа с деца и младежи, основаващ се на силните им страни. ФРГИ очаква предложените инициативи да създават нагласи и да се опитват да постигнат промяна на подходите за работа с деца и младежи, както и да създават предпоставки за натрупване на знания и създаване на умения.

В конкурса могат да участват организации, финансирани по двете програми за детско и младежко разивтие на Фондация „Работилница за граждански инициативи“: Програма „Дъга“ 2015-2017 и Програма за детско и младежко развитие, основаващо се на подход, при който се отчитат и надграждат силните страни на детето.

Подкрепени ще бъдат кампании, които:

http://www.wcif-bg.org/contests.php?page=contests&&id=105&v=6

Topics: Новини | Comments Off on Конкурс за популяризиране на подхода за работа с деца и младежи, основаващ се на силните им страни

Comments are closed.