Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Global Fund for Community Foundation: Подпомагане на работата на европейски организации в областта на миграцията и бежанците в техните общности

By rraycheva | February 8, 2017

България е избираема страна.

Краен срок за подаване на концепция: 17 февруари 2017 г.

 

Грантове ще се отпускат за подпомагане на следните цели:

– За укрепване на усилията на организациите в използването на малки грантове и други форми на подкрепа на обществени проекти в областта на пристигане, транзит и / или по-дългосрочна интеграция на бежанците, на търсещите убежище, на мигрантите (особено в комбинация със застъпнически усилия и за постигане промените на местно ниво);

– За укрепване на капацитета и профила на организациите като ефективен и надежден дарител и иструмент ца дарителство на местно ниво, както и подкрепа на техните способности да се ангажират с маргинализирани групи;

– За увеличаване на популярността и свързаността на общостните фондации и други местни благотворителни институции като средство за общностно развитие около проблемите на междукултурното разбирателство, социална справедливост и включване.

Кандидатите се насърчават да разработят грантови дейности, които могат да:

– Насърчат общностите да реализират техните свои инициативи и / или по-добре да се ангажират с текущи въпроси около бежанците и мигрантите в Европа;

– Отключат благотворителни ресурси и активи в рамките на и между различните части на общността.

– Да допринасят за цялостното институционално развитие на организацията бенефициер (включително връзките й с общността, експертизата й за предоставяне на грантове, включващи управление и структури за вземане на решения, развитие избирателен район за тази работа, устойчивост и т.н.).

Грантовете ще бъдат в размер от 8000 USD of 15000 USD.

http://www.globalfundcommunityfoundations.org/latest-news/2017/1/23/community-philanthropys-role-in-responding-to-migration-and.html

Topics: Новини | Comments Off on Global Fund for Community Foundation: Подпомагане на работата на европейски организации в областта на миграцията и бежанците в техните общности

Comments are closed.