Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Доклад “Екологичното производство в Европа: Изгледи и развития през 2016 г.”

By rraycheva | February 15, 2017

pdf_icon   ifoameu_organic_in_europe_2016

Докладът и инфографиките разглеждат най-новите пазарни и производствени развития в Европа в контекста на новата Обща селскостопанска политика и текущата политика към земеделските храни, вкл.:

– размисли за разширяване на екологичното производство отвъд нишата, имайки предвид най-новите тенденции и визията на европейското движение за екологично производство, за увеличаване на площта на земеделската земя под управление за екологично производство до 50% до 2030 г.;

– факти и числа за най-новите фермерски и пазарни тенденции в Европа със специално фокусиране върху 28-те страни членки на ЕС, страните кандидатки за ЕС, потенциалните страни кандидатки, и членките на Европейската асоциация за свободна търговия.

Изданието е на английски език.

http://www.ifoam-eu.org/en/organic-europe

 

Topics: Библиотека, Евроинтеграция, Образование/Култура | Comments Off on Доклад “Екологичното производство в Европа: Изгледи и развития през 2016 г.”

Comments are closed.