Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Преглед на изпълнението на политиките на ЕС в областта на околната среда. Доклад за България

By rraycheva | February 15, 2017

В доклада за България се посочва, че „от присъединяването си през 2007 г. насам България е постигнала значителни подобрения в своите екологични показатели. Въпреки че българското законодателство отразява точно екологичните изисквания, договорени на равнище ЕС, все още съществуват предизвикателства във връзка с неговото прилагане на национално ниво“.

pdf_icon   report_bg_bg

Topics: Библиотека, Околна среда | Comments Off on Преглед на изпълнението на политиките на ЕС в областта на околната среда. Доклад за България

Comments are closed.