Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Специален доклад “Борбата срещу разхищаването на храни е възможност за ЕС да подобри ресурсната ефективност на веригата на снабдяване с храни”

By rraycheva | February 15, 2017

pdf_icon   SR_FOOD_WASTE_BG

Според нов доклад на Европейската сметна палата, въпреки че съществуват редица политики на ЕС, които имат потенциал за борба срещу разхищаването на храни, този потенциал не се реализира напълно. Предприетите до момента действия са разпокъсани и непостоянни, а координацията на ниво Европейска комисия е недостатъчна. Според одиторите последното предложение на ЕС за борба с разхищаването на храни – създаването на платформа, не разрешава напълно проблемите, споменати в доклада. Докладът е наличен на български език и на 22 други езици.

http://www.eca.europa.eu/bg/Pages/DocItem.aspx?did=40302

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Евроинтеграция | Comments Off on Специален доклад “Борбата срещу разхищаването на храни е възможност за ЕС да подобри ресурсната ефективност на веригата на снабдяване с храни”

Comments are closed.