Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments

Archive for March, 2019

Next Entries »

Инициатива “Интеррег доброволческа младеж”

Sunday, March 10th, 2019

Краен срок за кандидатстване: удължен до около 01.10.2019 г. “Интеррег доброволческа младеж” набира и изпраща млади доброволци в трансгранични, транснационални и междурегионални програми, и във финансираните от тях проекти. Целта е да се популяризира солидарността и регионалното сътрудничество в Европа, чрез разпространение на информация за конкретни постижения на програмите “Интеррег” и финансираните от тях проекти. […]

ХХХVII Фолклорен ученически фестивал „Родило се, преродило“ – Ямбол 2019, 11 и 13 април

Friday, March 8th, 2019

Краен срок: 8 април 2019 г. Целта на фестивала е популяризирането на обредния, песенния, инструменталния и танцовия фолклор на България и приобщаването на младото поколение към ценностите на българските традиции. Фолклорният ученически фестивал „Родило се, преродило” – Ямбол, 2019 ще се проведе през месец април в два етапа. >> Първи етап: включва конкурси, свързани с […]

Ученически фестивал „Песните на Европа“ 2019, 18 май, Ямбол

Friday, March 8th, 2019

Краен срок за подаване на заявките за участие: 13 май 2019 г. Фестивалът ще се проведе в гр. Ямбол на 18 май 2019 г. от 10:00 часа в зрителната зала на читалище „Зора-1945“. Ученическият фестивал „Песните на Европа“ – Ямбол, 2019 включва в себе си конкурс за поп и джаз пеене – индивидуални и колективни […]

Градско земеделие на участието

Thursday, March 7th, 2019

   URBAN_AGRICULTURE_Good_Practices_Catalogue “Градско земеделие на участието. Каталог с добри практики”, 2018 г., 206 стр., на английски език. Каталогът съдържа информация за: формирането на понятието градско земеделие на участието; политическата рамка, подкрепяща градското земеделие на участието в Дунавския регион; кратки резюмета на 29 европейски проекта, отнасящи се към градското земеделие на участието; 21 подбрани и подробно […]

Next Entries »