Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Правила, процедури и критерии за определяне на представители на граждански организации в консултативни органи

By rraycheva | October 8, 2019

pdf_icon   02. Rules_Civil_expertise_engagement_16.09.2019_SAR

word_icon   02. Rules_Civil_expertise_engagement_16.09.2019_SAR

Правила, процедури и критерии за определяне на представители на граждански организации в консултативни органи са приети от Съвета за административната реформа на заседание на 16 септември 2019 г. Документът има за цел да постави стабилна основа и унифициран подход в практиките на администрацията за привличане на гражданска експертиза в консултативните органи на администрацията. Правилата съдържат примерни процедури и критерии, по които да се извършва привличането на експерти от обществото.

Topics: Библиотека, Гражданско образование | Comments Off on Правила, процедури и критерии за определяне на представители на граждански организации в консултативни органи

Comments are closed.