Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments

Кръгла маса за публично обсъждане на предложения за нови райони от ниво 2 (NUTS 2), 25.04.2018, София

By rraycheva | April 20, 2018

Срещата ще се проведе на 25.04.2018 г., сряда, от 12:15 часа в зала „Мусала“ на хотел „Хилтън“.

До 23.04.2018 година желаещите да се включат е необходимо да заявят участието си на следния линк за регистрация: https://mercury-bg.com/25-april-hilton/.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството организира кръгла маса за публично обсъждане на предложения за нови райони от ниво 2 (NUTS 2). Целта е осигуряване на прозрачност на процеса, обмен на мнения и дискусии.

Инициираната промяна в териториалния обхват на районите от ниво 2, определен в чл.4, ал.3 от Закона за регионално развитие, е свързана с  изискванията на Регламент (ЕО) 1059/2003 за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS) и тенденциите в демографското развитие на българските региони.

Сформираната за целта през 2017 година междуведомствена работна група, включваща заинтересовани страни с широка представителност, предложи за публично обсъждане три варианта на ново статистическо райониране – с 6, 5 и 4 района, като   дискусиите и предложенията на работната група са базирани на аналитично проучване на Националния статистически институт. Целта на обществените обсъждания е да се достигне до окончателен вариант, който да бъде поставен в основата на бъдещото регионално планиране, статистическо отчитане и регионално развитие.

Topics: Новини | No Comments »

Индекс за дигитално управление на 27-те най-големи общини в България 2017 г.

By rraycheva | April 18, 2018

pdf_icon  Full_Digital_Governance_Performance_Index_BG_2017

Всеки един от критериите, формиращи петте категории на изследването (сигурност и защита на личната информация; използваемост, съдържание, предлагани услуги, гражданско участие и социална ангажираност), от една страна, отразява нуждите и очакванията на местния потребител, но и на глобалния потребител, който очаква с няколко клика да открие истинското лице на съответния град.

Издание на Института за икономическа политика 2017.

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Добро управление | No Comments »

Мониторинг на финансовата отчетност онлайн на 27-те най-големи общини в България

By rraycheva | April 18, 2018

pdf_icon   Full_Monitoring_of_Financial_Accountability_Online_BG_2017

Целта на тази инициатива е да бъде събрана, анализирана и визуализирана по разбираем начин публично достъпна финансова информация (в електронен вид). Това ще допринесе за по-лесната ориентация на гражданите в общинските финанси и за по-информираната оценка за дейността на местната администрация в сферата на финансовото управление.

Издание на Института за икономическа политика 2017.

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Добро управление | No Comments »

Национален тракийски фолклорен събор „Богородична стъпка”, 25 и 26 август 2018, Старозагорски Бани

By rraycheva | April 18, 2018

Заявки за участие в събора се приемат до 20 юли 2018 г.

В събора могат за вземат участие:

– групи, представящи народни традиции и обичаи – един обичай в рамките на 10 минути;

– певчески и инструментални групи, изпълняващи изворен фолклор – до две произведения – с обща продължителност от 5 до 8 минути;

– фолклорни танцови групи и ансамбли – програма в рамките на 10 минути;

– индивидуални изпълнители на народно творчество (до двама от колектив) – с обща продължителност до 5 мин. за всеки индивидуален изпълнител.

Приложен файл:

С Т А Т У Т 2018

Topics: Новини | No Comments »

XXIІ Национален ученически театрален фестивал “Климент Михайлов”, 9 юни – 16 юни 2018, Русе

By rraycheva | April 17, 2018

Краен срок за заявяване на участие: 18 май 2018 г.

Фестивалът носи името на известния и обичан русенски актьор Климент Михайлов (1939 – 1984 г.).

Фестивалът има състезателен характер. Жури от професионалисти определя носителите на наградите. След приключване на всеки спектакъл журито провежда творческо обсъждане съвместно с участниците и връчва диплом за участие във фестивала.

Във фестивала имат право на участие театрални състави на ОУ, СУ, професионални училища, читалища, детски комплекси, младежки домове, частни формации и други, които се разпределят в две възрастови групи:

А) Първа група – до 14 години;

Б) Втора група – от 14 до 19 години.

Продължителността на спектаклите следва да е до 60 минути.

За провеждането на фестивала ще се използват сцените на Драматичен театър “Сава Огнянов” – малка зала – 50 места, камерна зала – 150 места, и голяма сцена – 600 места. От театъра се осигурява обслужващ технически персонал за осъществяването на спектаклите.

Организатори: Община Русе, Общински детски център за култура и изкуство – Русе, ОП „Русе Арт”, Драматичен театър “Сава Огнянов” – Русе

Приложен файл:

Статут Театрален фестивал Русе – 2018

Topics: Новини | No Comments »

Ученически фестивал „С песните на Европа“, Ямбол 2018

By rraycheva | April 3, 2018

Фестивалът се организира от НЧ „Зора-1945“ – Ямбол, с подкрепата на община Ямбол.

Фестивалът си поставя следните цели:

  1. Разпространяване песенното богатство на Европа сред българските ученици;
  2. Формиране на положително отношение към културата на европейските народи;
  3. Повишаване на мотивацията за изучаване на езиците на тези народи;
  4. Възпитаване у младите хора на музикална култура и естетически вкус.

Фестивалът ще се проведе в гр. Ямбол на 12 май 2018 г. от 10,30 часа в зрителната зала на читалище „Зора-1945“.

Ученическият фестивал „С песните на Европа“ – Ямбол 2018 включва в себе си два конкурса:

  1. Конкурс за класическо изпълнение на песен за индивидуални участници и творчески колективи;
  2. Конкурс за поп и джаз пеене – индивидуални и колективни изпълнения.

Участниците във фестивала ще се състезават в три възрастови групи.

Допуска се участие на деца от детските градини.

Краен срок за подаване на заявките за участие:  9 май 2018 г.

на  адрес: НЧ „Зора-1945“, гр. Ямбол, пл. „Захари Стоянов“ № 2А

или на e-mail: zora_yambol@mail.bg

Телефони за контакт:  046/ 666 951  и  0879069615.

Приложени файлове:

с песните на Европа – статут

zaqvka pesnite na evropa

Topics: Новини | Comments Off on Ученически фестивал „С песните на Европа“, Ямбол 2018

Конкурс за стипендия за студенти, изучаващи ПР, комуникации или маркетинг

By rraycheva | March 28, 2018

Крайният срок за кандидатстване е 31 март 2018.

“Опасностите от бързата публичност” е темата на есето за студентите, които ще кандидатстват за стипендия на името на проф. Тодор Петев, учредена от Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) в края на 2016 г.

За престижната стипендия могат да кандидатстват студенти бакалаври или магистри, изучаващи ПР, комуникации или маркетинг.

Кандидатите трябва да изпратят своите есета на имейла на БДВО – office@bdvo.org, както и попълнена форма за регистрация.  Крайният срок за кандидатстване е 31 март, а победителят-стипендиант ще бъде обявен на 7 април.

Годишната стипендия на БДВО „Проф. Тодор Петев“ е в размер на 500 лв., а носителят й ще има възможността да участва безплатно във всички платени събития и обучения, организирани от БДВО. Допълнителна възможност, която предоставя оранизацията, е компанията или институцията, в която работи стипендиантът, да кандидатства безплатно в конкурса ПР приз.

За повече ивформация:

https://bit.ly/2Ge1NPX

Topics: Новини | Comments Off on Конкурс за стипендия за студенти, изучаващи ПР, комуникации или маркетинг

Национален конкурс по актьорско майсторство „Аз имам дарба” 2018, 13.06.2018, Бургас

By rraycheva | March 27, 2018

СТАТУТ НА НАЦ. КОНКУРС АЗ ИМАМ ДАРБА 2018

Краен срок: 1 юни 2018 г.

Конкурсът има за цел да проследи творческите заложби на учениците от страната в изкуството театър, популяризиране на дейността на школите по актьорско майсторство и да поощри таланта на всички деца и ученици.

Участниците са разделени в 7 възрастови групи, а конкурсът преминава през 3 етапа.

Награждават се всички ученици с поощрителни награди за участие, Гран при за най-добри артистични способности, Специална награда във всяка възрастова група и други.

Организатори: УН към ОДК – Бургас и Конфедерация на българските писатели

Topics: Новини | Comments Off on Национален конкурс по актьорско майсторство „Аз имам дарба” 2018, 13.06.2018, Бургас

Как да предоставяме социални услуги?

By rraycheva | March 21, 2018

simra   Brochure-Rural-Services-web_last

Брошура на SIMRA*, която има за цел да покаже разнообразието на социалните иновации в маргинализирани селски райони на Европа и Средиземноморския регион.

Тази колекция от добри практики се фокусира върху начина, по който социалните иновации могат да помогнат за осигуряване на услуги като здравеопазване, образование, енергетика, мобилност и други социални услуги от ключово значение в маргинализираните селски райони, където тези услуги често са в упадък.

* Социални иновации в маргинализираните селски райони (SIMRA) е проект, финансиран от Програмата за научни изследвания и иновации на Европейския съюз Хоризонт 2020. SIMRA цели да насърчава разбиране на социалните иновации и новаторското управление в селското стопанство, горското стопанство и развитието на селските райони, и как да ги усъвършенства, особено в маргинализираните селски райони в цяла Европа, с акцент върху региона на Средиземно море (включително извън ЕС).

 

Topics: Библиотека, Евроинтеграция, Социални дейности | Comments Off on Как да предоставяме социални услуги?

Фолклорeн ученически фестивал „Родило се, преродило” – Ямбол, 2018

By rraycheva | March 15, 2018

Заявки за участие:
>> За първи етап:  срок за предаване на експонатите  – 10 април 2018 г.
>> За втори етап: заявките се подават до 17 април 2018 г.
statut_zaiavka_Yambol_2018
Целта на фестивала е популяризирането на обредния, песенния, инструменталния и танцовия фолклор на България и приобщаването на младото поколение към ценностите на българските традиции.
Фолклорният ученически фестивал „Родило се, преродило” – Ямбол, 2018  ще се проведе през месец април в два етапа.
Първи етап: Изложба на рисунки, великденска украса и обредни хлябове. Откриването на изложбата и награждаването на участниците ще се състои на 13 април 2018 г. от 10,30 часа в Арт салона на НЧ „Зора-1945”.
Втори етап: включва три конкурса и ще се проведе на 21 април 2018 г. от 10,00 часа в Зрителната зала на читалището.
1. Конкурс за изпълнение на българска народна песен
2. Конкурс за изпълнение на народен инструмент
3. Конкурс за изпълнение на народни танци
Възрастови групи:
Първа –  предучилищна възраст;
Втора –    7-10 годишна възраст;
Трета –   11-14 годишна възраст;
Четвърта – 15-19 годишна възраст.

Организатори: НЧ „Зора-1945” с подкрепата на Министерство на културата  и  Община Ямбол

Приложени файлове:

статут ФУФ 2018

zaqvka

Topics: Новини | Comments Off on Фолклорeн ученически фестивал „Родило се, преродило” – Ямбол, 2018


« Previous Entries