Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments

Проучване относно въздействието на Интернет и социалните медии върху участието на младите хора и младежката работа

By rraycheva | June 14, 2018

pdf_icon   int_soc_media_youth.pdf

Study on the Impact of the Internet & Social Media on Youth Participation and Youth Work

Повече от 60 практики, включени в тази публикация, водят до ново разбиране на младежкото участие и ролята на младежката работа.

Издание на ЕК, Directorate General for Education, Youth, Sport und Culture, 2018

92 стр., на английски език

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Младежки инициативи | No Comments »

Наръчник по европейското недискриминационно право, 2018

By rraycheva | June 14, 2018

pdf_icon   fra-2018-handbook-non-discrimination-law-2018_en

Издание на Агенцията за основните права на Европейския съюз съвместно с Европейския съд за човешки права, на английски език.

Този наръчник има за цел да подпомогне практикуващите юристи, които не са специализирани в областта на недискриминационното право, като послужи като въведение към ключови въпроси. Той е предназначен за адвокати, съдии, прокурори, социални работници и лица, които работят с национални органи, неправителствени организации (НПО) и други органи, които могат да бъдат изправени пред правни въпроси, свързани с дискриминацията.

Topics: Библиотека, Гражданско образование | No Comments »

Сенчестите икономики по света: Какво научихме през последните 20 години?

By rraycheva | June 14, 2018

pdf_icon   imf_shadow_2017

Работен документ на МВФ 2018, на английски език.

Авторите обсъждат съществуващите и новите методи за оценка на сивата икономика.

Представени са нови резултати за сенчестата икономика за 158 държави по света за периода 1991 – 2015 г.

Средният размер на сенчестата икономика в 158-те страни през периода 1991 – 2015 г. е 31,9%.

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Икономическо развитие | No Comments »

15 000 младежи ще пътуват из Европа с билети от ЕК

By rraycheva | June 13, 2018

Ако  сте навършили 18 години към 1 юли 2018  г. жител на страна от ЕС, имате възможност да получите един от 15 000 билети (главно за влак) за обиколка на Европа, които ще връчи Европейската комисия на 18-годишни европейци.
Пътуването може да започне между 9 юли и 30 септември 2018, да продължи до 30 дни и да включва посещение на 4 чужди страни в рамките на ЕС.

Крайният срок за кандидатстване е 26 юни 2018.

Съгласно страницата на инициативата https://europa.eu/youth/discovereu_bg, хора със специални потребности ще имат подходяща допълнителна подкрепа.
Кандидатите следва да отговорят та 4 въпроса, свързани с Европейската година на културното наследство и с иницитиви на ЕС, насочени към младите хора.
Вижте какви са въпросите и дали ще се справите с теста:

http://www.euronews.com/2018/06/12/eu-to-give-free-interrail-pass-but-only-if-you-can-handle-this-quiz?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1528818906

Topics: Новини | No Comments »

Наръчник за градски интеграционни одити

By rraycheva | June 1, 2018

pdf_icon   Intergra_City_Audit_Toolkit_BG

Асоциация за развитие на София и европейски партньорски организации създадоха Наръчник за градски интеграционни одити. Той се появява в момент, когато миграцията е в основата на политическа криза в ЕС, но е и отговор на демографските предизвикателства и възможност за икономически растеж. Двадесетте милиона граждани на трети страни  в ЕС са огромен потенциал.

Успешната интеграция на хора с мигрантски произход е възможна, само ако отговаря на местните нужди. Затова ролята на местните власти и гражданското общество са решаващи.

Наръчникът съдържа разнообразни инструменти за картографиране и оценка как градовете осигуряват достъп до образование, обучение през целия живот, заетост, настаняване, гражданско и културно участие на гражданите от трети страни. За да е максимално ефективен, градският интеграционен одит трябва да се направи с широко участие, включително и на мигранти, за да се обединят усилията на всички.

Наръчникът е разработен по проект Интегра, финансиран от Фонд Убежище, миграция и интеграция на ЕК.

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Социални дейности | Comments Off on Наръчник за градски интеграционни одити

ЗА ФАЛШИВИТЕ НОВИНИ

By rraycheva | May 31, 2018

pdf_icon   diplyana fake_news

Нова брошура с важна информация за разграничаване на фалшивите от истинските новини издаде Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП). Автор на текста е журналистката Полина Паунова, а на рисунките – художничката Кремена Коева. Изданието е със здравен фокус, но обхваща и темата за фалшивите новини и дезинформацията изобщо. Насочено е към млади хора, но е подходящо и полезно за всички възрасти.

Topics: Библиотека, Гражданско образование | Comments Off on ЗА ФАЛШИВИТЕ НОВИНИ

Младежката работа срещу насилствената радикализация, изследване

By rraycheva | May 30, 2018

pdf_icon   YW-against-radicalisation-web

Това изследване представя начини, по които младежката работа предотвратява радикализацията, водеща до насилие, и идентифицира вдъхновяващи практики за работа с младежи.
83 стр., на английски

Topics: Библиотека, Младежки инициативи, Социални дейности | Comments Off on Младежката работа срещу насилствената радикализация, изследване

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ “От заник слънце озарени // алеят морски ширини”

By rraycheva | May 21, 2018

Краен срок – 30 юни 2018 г. (валидно е пощенското клеймо на плика)

Творбите (до 10 стихотворения) в 3 екземпляра изпращайте на адрес:

8200 – Поморие

ул. “Княз Борис І” № 51

(конкурс за поезия)

Конкурсът е анонимен. Запечатайте и поставете в големия плик , малко пликче с трите си имена, телефон и адрес за връзка.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 14 юли 2018 г.

Националният конкурс за поезия се организира в рамките на ЯВОРОВИ ДНИ – 2018, 10 – 14 юли, от Община Поморие.

 

Topics: Новини | Comments Off on НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ “От заник слънце озарени // алеят морски ширини”

Национален рецитал-конкурс по творби на Яворов (за любители)

By rraycheva | May 21, 2018

Националният рецитал-конкурс по творби на Яворов се провежда ежегодно в рамките на Поетичните празници “Яворови дни” в гр. Поморие през месец юли.
В него могат да участват любители, изпълнители на художествено слово от всички възрасти.
Допускат се до участие само изпълнения по творби на Яворов (поезия, проза, драматургия).
Времетраене на изпълненията:
–    Индивидуални – до 5 мин.
–    Групови – до 10 мин.
Наградният фонд на конкурса е осигурен от Община Поморие, Фондация “25 века Поморие” и Фондация “Яворов” – Чирпан.
Подборният етап на конкурса ще се проведе на 13 юли (петък) от 10.00 часа в Читалище “Просвета 1888”.
Заключителният етап на конкурса ще се проведе на 14 юли (събота) от 20.00 часа.

Изпратете Вашата заявка за участие на
Адрес:
8200 – Поморие
ул. “Княз Борис І” № 51
Читалище “Просвета 1888”
(за рецитал-конкурса)
или на тел. 0596 2 23 16
GSM 0888 951 615
e-mail: prosveta_pomorie@mail.bg
В заявката посочете:
–    Трите имена на участниците
–    Възраст
–    Заглавие на избраното изпълнение
–    Времетраене на изпълнението
Разноските по пребиваването са за сметка на участниците или на ведомството, което ги изпраща.

Приложен файл:

Yavorovi Dni 2018

Topics: Новини | Comments Off on Национален рецитал-конкурс по творби на Яворов (за любители)

Покана за подаване на кандидатури за инициативата WiFi4EU (насърчаване на свързаността с интернет в местните общности) в областта на трансевропейските далекосъобщителни мрежи по Механизма за свързване на Европа (Изменение на работната програма в областта на далекосъобщенията по Механизма за свързване на Европа от 2017 г. — Решение за изпълнение на Комисията C(2017) 7732)

By rraycheva | May 15, 2018

Генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ на Европейската комисия отправя следната покана за представяне на кандидатури за инициативата WiFi4EU с оглед на отпускането на безвъзмездни средства за проекти в съответствие с приоритетите и целите, определени в изменената през 2017 г. работна програма в областта на трансевропейските далекосъобщителни мрежи по Механизма за свързване на Европа.

Приканваме ви да подавате кандидатури за първата покана (WIFI4EU-2017-1), чиято цел е насърчаване на свързаността с интернет в местните общности.

Общият индикативен бюджет, който е на разположение за избраните в рамките на настоящата покана кандидатури, е 17 745 000 EUR.

Крайният срок за подаване на кандидатурите е 15 юни 2018 г.

Кандидатурите по поканата трябва да се подават на портала WiFi4EU: https://www.wifi4eu.eu/

Документацията във връзка с поканата е достъпна на уебсайта на Изпълнителната агенция за иновации и мрежи (INEA): https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu

Източник: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu

Topics: Новини | Comments Off on Покана за подаване на кандидатури за инициативата WiFi4EU (насърчаване на свързаността с интернет в местните общности) в областта на трансевропейските далекосъобщителни мрежи по Механизма за свързване на Европа (Изменение на работната програма в областта на далекосъобщенията по Механизма за свързване на Европа от 2017 г. — Решение за изпълнение на Комисията C(2017) 7732)


« Previous Entries