Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments

Обучение по кариерно консултиране за специалисти от публичния и неправителствения сектор

By rraycheva | September 18, 2018


Фондация на бизнеса за образованието 
организира обучение по кариерно консултиране за специалисти от публичния и неправителствения сектор (Центрове по кариерно ориентиране и подкрепа за личностно развитие, бюра по труда, училища, младежки и неправителствени организации и др).

Обучението ще се проведе през октомври – ноември 2018 (датите ще бъдат уточнени по-късно).

Срокът за записване е 5 октомври.

Обучението се провежда по международната програма за подготовка на кариерни консултанти Global Career Development Facilitator (GCDF) и включва следните теми:
– Теории за кариерното развитие
– Оказване на съдействие и мотивиране на клиентите
– Процес на оценяване в кариерното консултиране
– Определяне на цели и изготвяне на план за действие
– Реализация на програми за кариерно развитие
– Умения за ефективна комуникация и презентиране
– Пазар на труда
– Маркетинг на кариерните услуги
– Етични и правни въпроси. Супервизия. Read the rest of this entry »

Topics: Новини | No Comments »

Обновена методология за провеждане на Иновативни лагери на Комитета на регионите

By rraycheva | September 11, 2018

pdf_icon   inno_methodology

Осъществяване на потенциала на процеса на откриване на предприемачи за териториална иновация и развитие.

Европейска комисия, 2017 г.

Topics: Библиотека, Икономическо развитие, Младежки инициативи | No Comments »

Празник на старата градска песен „Мара Врачанка” 2018

By rraycheva | September 5, 2018

Празникът на старата градска песен „Мара Врачанка” ще се проведе за осемнадесета поредна година  на 13 октомври 2018 год. от 10:30 ч. в Градската концертна зала на Враца.

Заявки се изпращат  до  30 септември 2018 г.

Този музикален форум се утвърди като един от най-добрите празници на старата градска песен, целящ да даде възможност за изява на групите за стари градски песни от цяла България, да възроди и обогати градската песенна традиция, както и да достави удоволствие на ценителите на песента.

В Празника могат да участват индивидуални изпълнители и групи, дуети и триа за стари градски песни от цяла България.

Празникът има конкурсен характер.

Групите за стари градски песни могат да представят две песни с общо времетраене до 7 минути, а индивидуалните изпълнители и дуети – по една песен до 3 минути.  Не се допуска „Китка” от песни.

От една група не се допускат повече от един индивидуален изпълнител или един дует.

Задължително е сценичните костюми да представят духа на времето.

Приложени са Статут на празника и Заявка за участие:

Mara_Vrachanka_Statut_2018

Mara_Vrachanka_zaiavka za uchastie 2018

Topics: Новини | No Comments »

Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в Република България през 2016 г.

By rraycheva | September 4, 2018

pdf_icon   soer-bg-2016

Докладът е одобрен от Министерски съвет на 11.07.2018 г.

Topics: Библиотека, Околна среда | Comments Off on Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в Република България през 2016 г.

Резултати и изводи от приложението на подхода ЛИДЕР в българските селски райони

By rraycheva | September 4, 2018

pdf_icon   Leader_BG_izvodi

Статията „Резултати и изводи от приложението на подхода ЛИДЕР в българските селски райони“ разглежда подхода за водено от общността местно развитие, наречен ЛИДЕР по френската си абревиатура и поставя неговото прилагане в западноевропейските държави и в българските селски райони в сравнителна перспектива. Новите принципи за развитие на селските райони, въведени от подхода ЛИДЕР, и постигнатите до момента резултати са представени през откритията на анализаторите на практиката в Западна Европа, където е налице по-продължителна история и натрупан опит.

Topics: Библиотека, Евроинтеграция, Икономическо развитие | Comments Off on Резултати и изводи от приложението на подхода ЛИДЕР в българските селски райони

Информационен ден „Европейски корпус за солидарност“, 11 септември 2018, София

By rraycheva | August 30, 2018

Регистрацията ще бъде отворена най-късно до 5.09.2018 г. или до запълване капацитета на залата.

Център за развитие на човешките ресурси, в сътрудничество с Министерство на младежта и спорта, организира Информационен ден по новата Програма на ЕС „Европейски корпус за солидарност“. Събитието има за цел да представи всички възможности за кандидатстване по новата инициатива на Европейския съюз, както и да отговори на всички ваши въпроси, свързани с бъдещото Ви участие в Програмата. Семинара ще бъде насочен към предстоящата покана за кандидатстване, практическо представяне на формулярите за кандидатстване и интернет страницата на Програмата.
ЦРЧР ще осигури нощувка на 10 септември 2018г. и ще поеме пътни разходи на участниците в семинара, пристигащи от населени места извън гр. София.

https://bit.ly/2BTRRcz

Topics: Новини | Comments Off on Информационен ден „Европейски корпус за солидарност“, 11 септември 2018, София

Как да насърчаваме социалната икономика сред младите хора?

By rraycheva | August 28, 2018

pdf_icon   toolkit-for-social-inclusion

Помагалото представя набор от инструменти и методи, които да се използват в работата с младите хора за популяризиране на идеята за социална икономика. Това ще бъде особено полезно за учители и обучители, работещи с млади хора.

На английски език.

Fundacja Dobry Rozwój 2017

Topics: Библиотека, Икономическо развитие, Младежки инициативи, Социални дейности | Comments Off on Как да насърчаваме социалната икономика сред младите хора?

Безплатни обучения по проект за дигитализация на бизнеса

By rraycheva | August 27, 2018

Русенска търговско-индустриална камара и Бизнес иновационен център „Инобридж“ организират пилотно обучение по проект „DiTEM – дигитална трансформация на европейските малки и микро предприятия“. Курсът е безплатен и ще се проведе чрез иновативна обучителна система, която има за цел да помогне на малките предприемачи да поемат по пътя на Дигиталната трансформация на своя настоящ или бъдещ бизнес.

Фокусът в обучителните курсове пада върху 6 основни технологии:

Предвижда се в пилотното обучение да бъдат включени 10 участници, като курсът ще стартира в средата на септември, и се планира да продължи около месец. Платформата предлага гъвкавост на учебния процес, така че всеки от участниците може да задава свое собствено темпо на обучение. Участниците ще бъдат поканени на две срещи – запознаване с проекта и платформата за обучение, както и финална среща за обобщаване на резултатите.

След успешно приключване на курса всеки от обучаемите ще получи сертификат за постигнатите цели, както и допълнителни насоки за дигитализация на бизнес начинанията си.

Желаещите да се включат в пилотното обучение могат да се запишат чрез онлайн формуляр на адрес https://form.jotformeu.com/81081595088363, а преди започване на обучението ще им бъдат изпратени допълнителни инструкции и покана за участие.

За повече информация и запитвания:

Николай Цолев – ntsolev@rcci.bg

Айри Мемишев – amemishev@rcci.bg

Повече информация вижте в приложения файл:

RCCI_DiTEM

Topics: Новини | Comments Off on Безплатни обучения по проект за дигитализация на бизнеса

Корупцията в частния сектор в България

By rraycheva | August 27, 2018

pdf_icon   CAR_2018_BG_WEB

Настоящият анализ e пръв опит за системно изследване на проблемите на частната корупция в България. Разработена е методология за измерване на корупцията в частния сектор и са анализирани характеристиките и степента на разпространение на това явление, неговите специфични параметри, както и най-сполучливите индикатори за неговото измерване и оценка.

Проблемът частна корупция е сравнително нов за изследователската и аналитичната практика, тъй като по принцип се приема, че корупцията е преди всичко проблем на държавното управление и в този смисъл не се отнася до управлението на собствеността в частния сектор. Данните от Барометъра на частната корупция показват, че в частния сектор се наблюдават явления и практики, които са до голяма степен подобни на общата корупционна среда в страната.

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Икономическо развитие | Comments Off on Корупцията в частния сектор в България

Анализ на социалната ориентация в България

By rraycheva | August 27, 2018

pdf_icon   Analysing_social_orientation_BG_BG

Експертен екип от шест страни от ЕС – България, Белгия, Гърция, Австрия, Румъния и Латвия – воден от Центъра за изследване на демокрацията извърши анализ на системите за социална ориентация на чужди граждани в участващите държави членки в рамките на инициативата „Превенция и противодействие на расизма и ксенофобията чрез социално ориентиране на чужденци – RACCOMBAT“.

Публикациите изследват как модулите по социална ориентация и съпътстващите ги езикови курсове се занимават с теми като защита от дискриминация, правомощия и функции на правоохранителните и съдебните органи, какви процедури съществуват при нарушаване на правата на чуждите граждани, както и как те да получат правна помощ. Въз основа на подробния преглед експертите излизат с оценка доколко социалната ориентация на чужденците по страни има потенциал да ги овласти срещу прояви на расизъм и ксенофобия и да ги подготви за пълноценно участие в обществения живот и връзка с приемащата общност.

Останалите анализи за Белгия, Гърция, Австрия, Румъния и Латвия можете да намерите на:

http://www.csd.bg/artShowbg.php?id=18266

Topics: Библиотека, Гражданско образование | Comments Off on Анализ на социалната ориентация в България


« Previous Entries