Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments

Преглед на изпълнението на политиките за околната среда 2019, Доклад за България

By rraycheva | April 19, 2019

pdf_icon   report_bg_bg

Настоящият доклад е изготвен от служителите на генерална дирекция „Околна среда“ на Европейската комисия.

ЕК, Брюксел, 4.4.2019 г. Read the rest of this entry »

Topics: Библиотека, Евроинтеграция, Околна среда | No Comments »

Шесто издание на Националния фолклорен конкурс за северняшка песен „Море песен екна…”, Севлиево, 4 и 5 май 2019

By rraycheva | April 9, 2019

Краен срок за подаване на заявки: 17 април 2019 г.

Конкурсът е посветен на Борис Машалов, популярен певец и събирач на северняшки песни, роден в Севлиево. Конкурсът цели популяризиране и съхраняване на северняшката народна песен и се осъществява под егидата на Министерството на културата, медиен партньор – БНР, ТВ „Сънрайс Маринов” и др.

Конкурсът се провежда в две категории – за индивидуални участници и за групи, и двете категории се разделят в три възрастови групи. Индивидуалните участници изпълняват по една северняшка и една по избор с общо времетраене до 10 мин. Препоръчително е изпълнението на непопулярна песен от репертоара на Борис Машалов.

През януари 2019 година Севлиево отбеляза и 105-годишнината на певеца и в тази връзка към Специалните награди, които общината връчва са добавени още Награда – запис и представяне по БНР- Програма „Хоризонт“ и заснемане на видеоклип от „Сънрайз мюзик“ за изпълнение на непопулярна песен на Борис Машалов, както и Юбилейна награда – „105 години Борис Машалов“ за изпълнение на негова песен.

Приложен файл: Статут и заявка

word_icon   Конкурс-2019

 

Topics: Новини | No Comments »

Дневник на предприемача, наръчник

By rraycheva | March 29, 2019

pdf_icon   HandbookWPower

Наръчникът „Дневник на предприемача” е създаден в помощ на жени, стартиращи предприемачи

Наръчникът съдържа: Практическа информация за стартирането на бизнеса; От оформянето на идеята до първата продажба; Допълнителни материали; Препратки към важни сайтове и документи.

Издание на фондация „Каузи” и фондация „Генерация” в рамките на проект „WentPower”  – Женското предприемачество е сила за независимост, 2019.

 

Topics: Библиотека, Икономическо развитие, Образование/Култура | Comments Off on Дневник на предприемача, наръчник

Функционален анализ на секторна политика „Опазване и представяне на недвижимото културно наследство“

By rraycheva | March 28, 2019

word_icon  Доклад Опазване и представяне на НКН

Пилотният функционален анализ на секторна политика „Опазване и представяне на недвижимото културно наследство“ е възложен от администрацията на Министерския съвет и се изпълнява от Обединение „Ню Ай – Сиела Норма”. Анализът е проведен по проект BG05SFOP001-2.001-0006 „Създаване на единни правила за провеждане на функционални анализи по хоризонтални и секторни политики“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Целта на проекта е установяване на нов модел за извършване на функционални прегледи по хоризонтални и секторни политики.

Настоящият анализ е един от общо петте пилотни анализа, които се провеждат, за да се тества актуализираната Методология за провеждане на функционален анализ и Наръчника за прилагане на Методологията. Функционалният анализ е извършен в съответствие с методологията и наръчника и предвидените в тях методи и инструменти за провеждане на функционални анализи.

Изготвеният и приет от бенефициента доклад съдържа детайлна информация за всички извършени аналитични дейности, обобщени констатации, препоръки и необходими действия. След одобряването на доклада, въз основа на идентифицираните необходими действия, органите с правомощия в областта на политиката са разработили План за действие.

 

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Икономическо развитие, Образование/Култура | Comments Off on Функционален анализ на секторна политика „Опазване и представяне на недвижимото културно наследство“

Пети „Фестивал и базар на народните обичаи и традиции” – Ябланица, 10 – 11 май 2019

By rraycheva | March 28, 2019

Моля, заявете Вашето участие до 3 май 2019 г.

Община Ябланица кани състави или индивидуални изпълнители да вземат участие в Петия „Фестивал и базар на народните обичаи и традиции” на 10.05.2019 г. от 16:00 ч. и 11.05. 2019 г. от 10:00 ч. в гр. Ябланица.

Всеки състав/изпълнител може да има по 2 изпълнения (песни, танци, сценки, обичаи). Съставите участват с програма до 15 минути, а индивидуалните изпълнители – до 5 минути.

Фестивалът няма конкурсен характер.

Приложен файл: Покана и Заявка за участие

покана фестивал 19

Topics: Новини | Comments Off on Пети „Фестивал и базар на народните обичаи и традиции” – Ябланица, 10 – 11 май 2019

Покана за участие във Фестивал на Халвата и Локума, 11.05. 2019.

By rraycheva | March 28, 2019

Община Ябланица кани производители да вземат участие във Фестивал на Халвата и Локума, който ще се проведе на 11.05. 2019 г. от 10:00 ч. в гр. Ябланица, площад Възраждане.

Всеки производител може да състави собствен щанд или да ползва такъв, предоставен от Община Ябланица.
Заедно със заявката си за участие, Ви молим да ни информирате с какъв и колко голям щанд на вашата продукция ще вземете участие, както и какъв вид халва предлагате основно, за да можем да Ви включим в официалното представяне по време на програмата на фестивала.
Моля, заявете Вашето участие с писмо на адрес: гр. Ябланица, обл. Ловеч, пл. „Възраждане” 3 или на посочения e-mail, в срок до 03.05.2019 г.
За контакти и информация: Община Ябланица, г-жа Диана Василева
тел. 06991/21-26; 21-54; 0887653075; 0879818510;
e-mail: diana_vasileva@mail.bg

Предвиждаме да има множество изяви на изпълнители от района, базар на занаятчийски стоки и др.

Приложен файл: Покана

Покана производители на халва и локум

 

Topics: Новини | Comments Off on Покана за участие във Фестивал на Халвата и Локума, 11.05. 2019.

КОНКУРС ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАКАТ, посветен на Международния ден на книгата и авторското право (23 април)

By rraycheva | March 28, 2019

Краен срок за участие в конкурса: 15 април 2019 г., 17:00 ч.

Темата на конкурса е „ДА ПРЕЛИСТВАШ ИЛИ ДА СКРОЛВАШ – ТУЙ Е ВЪПРОСЪТ?”.

Право на участие имат всички български граждани със статут на студенти. Кандидатства се само със специално създаден за конкурса плакат, който не е участвал в други конкурси. Представените плакати ще бъдат оценявани от комисия, която ще следи за адекватността на предложението към обявената тема, за авторство и за оригиналност.

Изисквания към изработването на плаката:

  1. Всички изображения (фотографии, рисунки, графики) и текстови послания да бъдат авторски.
  2. Плакатите да са изработени на ръка и/или на графична програма по избор: Adobe Photoshop, Corel Draw, Adobe Illustrator, Microsoft Paint, Corel Painter Classic, Macromedia Free Hand и др.
  3. Размерът трябва да бъде А3 (297 mm x 420 mm).

Read the rest of this entry »

Topics: Новини | Comments Off on КОНКУРС ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАКАТ, посветен на Международния ден на книгата и авторското право (23 април)

КОНКУРС ЗА НАПИСВАНЕ НА ЕСЕ, посветено на Международния ден на книгата и авторското право (23 април)

By rraycheva | March 27, 2019

Краен срок за участие в конкурса: 15 април 2019 г., 17:00 ч.

Темата на конкурса e „ДА ПРЕЛИСТВАШ ИЛИ ДА СКРОЛВАШ – ТУЙ Е ВЪПРОСЪТ?”

Право на участие имат всички български граждани със статут на студенти. Кандидатства се само с авторско есе, което трябва да съдържа личното мнение на автора, обосновано и задълбочено представено.

Есето следва да е създадено специално за конкурса. То не следва да е публикувано преди това или да е участвало в други конкурси. Размерът на творбата не трябва да надвишава 3600 знака (30 реда по 60 знака всеки). Read the rest of this entry »

Topics: Новини | Comments Off on КОНКУРС ЗА НАПИСВАНЕ НА ЕСЕ, посветено на Международния ден на книгата и авторското право (23 април)

Индекс на настигането 2018: Толкова ли е трудно?

By rraycheva | March 14, 2019

Индексът е проект на Инициативата за европейски политики (EuPI) на Институт Отворено общество – София. На английски език.

pdf_icon   HowHardCanItBe_CatchUpIndex2018_ReportMarch2019

В цялостната класация в новото издание на „Индекс на настигането“ за 2018 г. България заема 29 място от общо 35, като запазва позициите си от последните издания за 2017, 2016, 2015, 2014 г. и 2012 г., но е с едно място по-надолу спрямо 2013 г. и 2011 г. Това я прави последна сред новите страни членки. Но има увеличение в точките, като резултатът е по-висок с две точки спрямо 2016 и 2015 и с една точка спрямо 2017 г.г., за да достигне 36 точки по скала от 0 до 100 (най-нисък до най-висок резултат) в сегашното издание. Read the rest of this entry »

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Евроинтеграция, Икономическо развитие | Comments Off on Индекс на настигането 2018: Толкова ли е трудно?

Национален конкурс за детска рисунка на тема „ГЕРГЬОВДЕН” 2019

By rraycheva | March 13, 2019

Срок за представяне на творбите: 22 април 2019 г.

За поредна година НГПИ „Тревненска школа“ организира конкурс за детска рисунка на тема „Гергьовден“.
В конкурса могат да участват всички желаещи ученици от цялата страна в редовна форма на обучение от ІV, V, VІ, VІІ и VІІІ клас.

Творбите следва да са авторски, изпълнени с графични или цветни материали.

Размерът на творбите следва да е 35 х 50 см.

Комисия, съставена от преподаватели от НГПИ „Тревненска школа”, ще обяви І-во, ІІ-ро, и ІІІ-то място, както и допълнителни поощрителни награди на 30 април 2019 г.

Приложен файл:

Tryavna_konkurs Гергьовден2019

Topics: Новини | Comments Off on Национален конкурс за детска рисунка на тема „ГЕРГЬОВДЕН” 2019


« Previous Entries