Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments

Брошура “Истории на успеха в периода 2017 – 2019 г. по Приоритетни области 4 и 5 на Стратегията на ЕС за Дунавския регион”

By rraycheva | November 20, 2019

pdf_icon   Success_Stories_2017-2019

Изданието съдържа резултатите от 16 проекта в сферата на качеството на водите и рисковете в околната среда.

Topics: Библиотека, Евроинтеграция, Околна среда | No Comments »

Каталог на Местните инициативни групи в България 2014 – 2020 г.

By rraycheva | November 19, 2019

pdf_icon   KatalogMIG_BG

Издание от 2019 г., на български и английски език

Topics: Библиотека, Евроинтеграция | No Comments »

Обръщение към новоизбраните кметове и общински съветници от БОЛД

By rraycheva | November 19, 2019

На 9-и  ноември 2019 Българска общност за либерална демокрация (БОЛД) проведе серия от панелни дискусии на тема „Следизборно: Гражданското участие в месното самоуправление“.

Въз основа на дискусиите и направените предложения отправяме следното Обръщение към всички новоизбрани кметове и общински съветници:

pdf_icon   Обръщение до кметове и общ.съветници

 

Topics: Библиотека, Гражданско образование | No Comments »

Литературен конкурс за учители на тема ,,Душата ми – врата без ключ…”

By rraycheva | November 15, 2019

Срок за представяне на творбите: 20 декември 2019 г.

Профилирана хуманитарна гимназия “Дамян Дамянов” – Сливен по случай 18 януари 2020 г. –  85 години от рождението на Дамян Дамянов и във връзка с патронния празник на гимназията обявява Литературен конкурс за учители на тема ,,Душата ми – врата без ключ…”.

В конкурса могат да участват учители  творци.

Жанровете могат да бъдат стихотворение, разказ, есе, фрагмент, импресия.

Творбите за конкурса могат да бъдат до 3 (три) с обем до 2 (две) стандартни машинописни страници, всяка с обозначени на тях трите имена, адрес,  телефон за връзка или електронен адрес. Те могат да бъдат изпратени на хартиен носител или на електронния адрес на училището: phg_sliven@abv.bg

Приложени файлове:

obiava-za-konkurs-new

obiava-za-konkurs-new

Topics: Новини | No Comments »

Конкурс за видеоклип на темa „Поезията на Дамян Дамянов”

By rraycheva | November 15, 2019

Срок за участие в конкурса: 8 януари 2020 г.

Профилирана хуманитарна гимназия “Дамян Дамянов” – Сливен по случай 18 януари 2020 г. –  85 години от рождението на Дамян Дамянов и във връзка с патронния празник на гимназията обявява Конкурс за видеоклип на темa  „Поезията на Дамян Дамянов”.

Всеки участник  в конкурса може да представи един видеоклип с максимална продължителност до 3 минути. Във всеки клип авторът (авторите) могат да ползват отделна поетична творба  на Дамян Дамянов. Видеоклиповете следва да бъдат публикувани/споделени в сайта за споделяне на видеоклипове YouTube, а линк към клипа, придружен от пряка информация за автора (авторите), както и координати за връзка с участника, трябва да бъдат изпратени на електронния адрес на ПХГ „Дамян Дамянов”: phg_sliven@abv.bg

В конкурса могат да участват ученици от всички български училища в страната и чужбина.

Приложени файлове:

obiava-za-konkurs-new

obiava-za-konkurs-new

Topics: Новини | No Comments »

Конкурс за рисунка (графика, колаж), електронен постер по стихотворенията на Дамян Дамянов ,,Моята улица”, ,,ГРОЗДОБЕР”, ,,Есен”

By rraycheva | November 15, 2019

Срок за представяне на творбите: 8 януари 2020 г.

Профилирана хуманитарна гимназия “Дамян Дамянов” – Сливен по случай 18 януари 2020 г. –  85 години от рождението на Дамян Дамянов и във връзка с патронния празник на гимназията обявява Конкурс за рисунка (графика, колаж), електронен постер по стихотворенията на Дамян Дамянов ,,Моята улица”, ,,ГРОЗДОБЕР”, ,,Есен”.

В конкурса могат да участват ученици в 3 възрастови групи от всички училища, школи и извънучилищни звена от страната:

І-а възрастова група –от 1-4 кл.

ІІ-ра възрастова група – от 5-7 кл.

ІІІ-а възрастова група – от 8-12 кл.

Всеки участник може да представи до три творби, всяка с обозначени на тях  трите имена, класа, училището и телефон. Постерите във формат .jpg или .pdf следва да съдържат подходяща илюстрация на поетичните текстове и да бъдат изпратени на електронния ни адрес: phg_sliven@abv.bg

Приложени файлове:

obiava-za-konkurs-new

obiava-za-konkurs-new

Topics: Новини | No Comments »

Рецитаторски конкурс на тема ,,Магията на Дамяновото слово”

By rraycheva | November 15, 2019

Заявка за участие до 8 януари 2020 г.

Профилирана хуманитарна гимназия “Дамян Дамянов” – Сливен по случай 18 януари 2020 г. –  85 години от рождението на Дамян Дамянов и във връзка с патронния празник на гимназията обявява Рецитаторски конкурс на тема ,,Магията на Дамяновото слово”.

В конкурса имат право да участват ученици от ІV до ХІІ клас с изпълнение по избор на творба на Дамян Дамянов. Класирането ще се извърши в посочените вече  възрастови групи.

Молим участниците от едно училище да не се явяват с една и съща творба на рецитала!

За връзка: phg_sliven@abv.bg

Приложени файлове:

obiava-za-konkurs-new

obiava-za-konkurs-new

 

Topics: Новини | No Comments »

Ученически литературен конкурс на тема ,,В сърцето си да нося обич, а във очите – небеса!”

By rraycheva | November 15, 2019

Срок за представяне на творбите: 20 декември 2019 г.

Профилирана хуманитарна гимназия “Дамян Дамянов” – Сливен по случай 18 януари 2020 г. –  85 години от рождението на Дамян Дамянов и във връзка с патронния празник на гимназията обявява Ученически литературен конкурс на тема ,,В сърцето си да нося обич, а във очите – небеса!”.

В конкурса имат право да участват ученици от ІV до ХІІ клас. Жанровете за отделните възрастови групи:

1) Първа възрастова група (ІV, V, VІ клас) – приказка, стихотворение, разказ;

2) Втора възрастова група (VІІ, VІІІ, ІХ клас) – приказка, стихотворение, разказ, есе;

3) Трета възрастова група (Х, ХІ, ХІІ клас) – стихотворение, разказ, есе.

Участниците могат да представят до три творби с обем до 2 (две) стандартни машинописни страници, всяка с обозначени на тях  трите  имена, класа, училището и  телефон. Те могат да бъдат изпратени на хартиен носител или на електронния адрес на училището: phg_sliven@abv.bg

Приложени файлове:

obiava-za-konkurs-new

obiava-za-konkurs-new

Topics: Новини | No Comments »

Национален конкурс за православна поезия и проза на тема „Рождество на Спасителя” 2019

By rraycheva | November 15, 2019

Срок за изпращане на творбите: 3 декември 2019 г.

Конкурсът има за цел да поощрява и утвърждава интереса на учениците към литературата и православието, да стимулира тяхната творческа изява, любовта към изкуството, Бог и православната вяра.

В конкурса могат да участват ученици в 3 възрастови групи от всички училища, школи и извънучилищни звена от страната:

І-а възрастова група –от 1-4 кл.

ІІ-ра възрастова група – от 5-7 кл.

ІІІ-а възрастова група – от 8-12 кл.

Конкурсът се провежда в 2 раздела:

1)         Поезия

2)         Проза (есе или разказ)

Всеки участник може да представи до 2 произведения за двата раздела в два екземпляра.

Организатори: Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието – Бургас, Национален дворец на децата, Община Бургас, Център за подкрепа на личностното развитие – Бургас, Сливенска митрополия

Допълнителна информация вижте в приложените файлове:

Статут на конкурса Рождество на Спасителя- 2019

zayavlenie_za_uchastie_v_konkurs

Topics: Новини | No Comments »

Анализ на изпълнението на решенията на ЕСПЧ по ключови осъдителни дела срещу България

By rraycheva | November 5, 2019

pdf_icon   Analyis-August-2019

От 1992 г. България е страна по Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи (Конвенцията) и признава юрисдикцията на Европейския съд по правата на човека (Съда). По силата на този международен договор българските граждани, след изчерпване на правните средства за защита пред българските съдилища, могат да търсят защита на правата си пред Съда. За период от двадесет и седем години се е натрупала значителна по обем практика, която в основната си част отправя препоръки както за конкретни задължения от страна на държавата към осъдилото я лице в изпълнение на решението на Съда, така и препоръки, свързани със системни нарушения на правата на гражданите поради законови и институционални дефицити.
Анализът е изготвен от експертите от Института за пазарна икономика Иван Брегов и Екатерина Баксанова. 2019.

Topics: Библиотека, Гражданско образование | Comments Off on Анализ на изпълнението на решенията на ЕСПЧ по ключови осъдителни дела срещу България


« Previous Entries