Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments

Archive for July, 2016

ІV МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА ПОПУЛЯРНАТА ПЕСЕН ‘ЕСЕННИ ШУМЕНСКИ ВЕЧЕРИ’

Tuesday, July 19th, 2016

Министерство на Културата Община Шумен Народно читалище “Добри Войников – 1856” Организират ІV МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА ПОПУЛЯРНАТА ПЕСЕН ‘ЕСЕННИ ШУМЕНСКИ ВЕЧЕРИ’ 30 септември – 2 октомври 2016 г. Под патронажа на кмета на град Шумен- г-н Любомир Христов С медийното партньорство на: Радио Шумен и Телевизия Шумен Заявки се приемат до 15 август 2016 г.    статут […]

Участие в програмите за саниране – ръководство за активни граждани

Wednesday, July 13th, 2016

Сдружение “За Земята” представя помагало за гражданско участие в програмите за саниране. То цели да подпомогне гражданите да разберат по-добре процеса на обществените поръчки, основни правила при изпълнението на качествено строителство и основните мерки, които правят обновяването на сградите качествен проект, постигащ висок клас на енергийна ефективност.    Sanirane_Manual  

Обществени нагласи спрямо речта на омразата в България през 2016 година

Tuesday, July 12th, 2016

Речта на омразата е често срещано и трайно установено явление в българското обществено пространство. През 2016 г. разпространението на това явление се разширява в сравнение с 2013 и 2014 г., а готовността на обществото за съпротива срещу него намалява. През последните четири години делът на българските граждани, които съобщават, че са чували изказвания, изразяващи неодобрение, […]

Национален конкурс за детска рисунка на тема “Моята невероятна лятна ваканция”

Tuesday, July 5th, 2016

Творбите ще се приемат до 30 септември 2016 г. В конкурса могат да участват всички деца на възраст от 5 до 15 години, от всички звена- ОДЗ, ЦОП, ЛФ, школи и ателиета, групирани в три възрастови групи: Група- от 5 до 7 години Група- от 8 до 10 години Група- от 11 до 15 години […]

Селфи 2015 – виртуална снимка на активно работещите НПО от Стара Загора

Monday, July 4th, 2016

Проучването „Селфи 2015” се проведе в периода 05.10 – 11.11.2015 година сред неправителствени организации в Стара Загора. Целта на проучването беше: да направи виртуална снимка на активно работещите НПО от Стара Загора, да бъдат изведени добрите постижения на всяка местна организация, да бъдат идентифицирани все още неразработени каузи, да се очертаят значимите за Стара Загора проблеми, за решаването на които […]

Насърчаване на интеграцията на мигрантите и бежанците в селските райони, наръчник

Friday, July 1st, 2016

“Насърчаване на интеграцията на мигрантите и бежанците в селските райони” – нов наръчник за изграждане на капацитет за НПО подготвен от Асоциацията Euracademy в рамките на проекта “Селски НПО: Катализатори за социална интеграция и устойчиво развитие” На английски език, 56 стр.    Manual_Eng http://bit.ly/29kDWMa